Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)

No Barikadopēdija

Kaut arī darba nedēļa bija īsa, tās laikā tika izlemti daudzi svarīgi jautājumi.

Vispirms — par 7. novembri. Šogad Tallinā neuzcēla tribīni un republikas vadītāji sveica tautu, atrodoties ar to vienā līmenī. Pēc tam viņi soļoja darbaļaužu kolonnu priekšgalā.

Piektdien darbu turpināja Igaunijas PSR Augstākās Padomes sesija. Svarīgākais punkts dienas kārtībā — sniegt tiesisku un vēsturisku vērtējumu trīsdesmito un četrdesmito gadu notikumiem Igaunijā. Otrajā lasījumā izskatīja republikas likumprojektu par Igaunijas PSR AP vēlēšanām. Beidzamajā laikā parlamentā veidojas opozicionāra grupa «Par līdzīgām tiesībām», kuru vada partijas Tallinas pilsētas otrais sekretārs. Grupā apvienojušies apmēram 50 no 284 deputātiem. Lai gan viņi uzskata par pieņemamu mūsu taktiku – parlamentāro cīņu, tomēr pūlas pēc iespējas ievilcināt svarīgu problēmu risināšanu. Tāpēc piektdien ilgi sprieda un maz izlēma.

Sesija darbu turpināja svētdien. Sešas stundas apsprieda trīsdesmito un četrdesmito gadu notikumu materiālus. Tika pierādīts, ka Igaunijas iestāšanās Padomju Savienībā nav bijis tiesisks akts. Lēmumā iekļāva punktu, ka šī konstatācija nenozīmē Igaunijas izstāšanos no Savienības. Balsošanas laikā izveidojās šāda situācija: opozicionārā grupa atstāja zāli, jo par tās ierosināto alternatīvo lēmumu netika balsots. Līdz tam viņi bija novilcinājuši lēmuma pieņemšanu, bet no zāles devās prom naski un nepaguva sadzirdēt, ka viņu prasības iekļautas lēmuma beigās.

Kaut arī kvorums bija saglabājies, deputāti nesāka apspriest jautājumu par partijas vadošo lomu, kuru tai garantē Konstitūcija. Sesija darbu turpinās šonedēļ.

Svētdien Igaunijas valdība izlēma, ka pārejas posmā uz republikas valūtu nav nepieciešams ieviest tā sauktos sertifikātus (čekus), jo tie problēmas vairāk radīs nekā atrisinās. Iekšējā tirgus aizsardzībai izveidota komisija, kuru vada tirdzniecības ministrs.

Šā gada 24. februārī (Igaunijas Republikas dzimšanas diena) sākās Igaunijas Republikas pilsoņu komiteju veidošanās un pilsoņu reģistrācija. Sestdien izveidoja galveno komiteju Igaunijas kongresa sagatavošanai nākamā gada pirmajā pusē. Igaunijas pilsoņu komitejas gatavojas izvirzīt arī savus kandidātus republikas AP jaunajam sastāvam. Astoņu mēnešu laikā radušās 114 vietējās komitejas, kas reģistrējušas jau vairāk nekā 320 tūkstošus pilsoņu, no kuriem 4 procenti ir cittautībnieki. Ja galvenās komitejas izveidošana nedos neko vairāk, tā tik un tā ir sabiedriskā spiediena radīta struktūra, kas palīdzēs risināt igauņu problēmas. Starp citu, Igaunijas pilsoņu komitejas nav oficiāli reģistrētas.

Beigušās komjaunatnes pārskata un vēlēšanu konferences. Dažos rajonos komjaunieši uzskatīja, ka šai jaunatnes organizācijai sava darbība jāpārtrauc. Daudzos rajonos patlaban ir pārejas posms. Tas ilgs divus līdz piecus mēnešus. Šai laikā reģistrēs tos, kuri vēlas turpmāk darboties Igaunijas jaunatnes savienībā. Pēc divām nedēļām notiks Igaunijas komjaunatnes kongress, kurā apspriedīs pašreizējo stāvokli, izvērtēs organizācijas pagātni un izvēlēsies turpmāko ceļu.

RĒTA SĀRA,

ekonomikas nodaļas vecākā korespondente