Aicinājums PSRS Augstākās Padomes priekšsēdētājam Anatolijam Lukjanovam

No Barikadopēdija

1991. gada 19. augustā PSRS masu informācijas līdzekļi izplatīja paziņojumu, ka PSRS prezidenta pienākumus sāk pildīt PSRS viceprezidents, izveidota ārkārtējā stāvokļa valsts komiteja un atsevišķos valsts reģionos ir noteikts ārkārtējs stāvoklis.

Latvijas Republikā, neskatoties uz to, ka Augstākā Padome, Ministru Padome un pašvaldības bija spējīgas kontrolēt situāciju republikā un nepieļaut politisko spēku konfrontāciju, prettiesiski ieviests ārkārtējā stāvokļa režīms, kas jau prasījis cilvēku upurus un nodara būtisku kaitējumu republikas tautsaimniecībai. Ar militāru spēku sagrābti un nedarbojas republikas Iekšlietu ministrija, televīzija, radio un telefonu mezgli.

Latvijas Republikas Augstākā Padome aicina PSRS Augstāko Padomi izbeigt ārkārtējā stāvokļa valsts komitejas darbību Latvijas Republikas teritorijā un vainīgos saukt pie atbildības.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs

A. Gorbunovs

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs

I. Daudišs

Rīgā 1991. gada 20. augustā