Rīgas ziņas ievada 14. jūnija aktu Kalamazū

No Barikadopēdija
[[LX19880629|]]

"Rīgas televīzijā ziņoja, ka demonstrācijā piedalījušies ap 10.000 cilvēku, bet aculiecinieki aplēsuši divas trīs reizes lielāku skaitu," ziņoja Kalamazū latviešu sabiedriskajā centrā sanākušiem ļaudīm KLB priekšnieks Harijs Celms, nolasot nule no Vašingtonas saņemtās ziņas:

"Runājis Eduards Berklavs un žurnālists Vulfsons, kurš teicis, ka 1940. g. nav notikusi revolūcija, bet gan Latvijas zemes okupācija. Teiktais izraisījis ovācijas. Viss notikums bijis kolosāls!"

Akta galvenais runātājs Māris Graudiņš prasīja, ko šādas atklātības izpausmes kā Rīgas 14. jūnija demonstrācija īsti nozīmē latviešiem Latvijā. "Vai uzsāktais ceļš ved uz neatkarību? Jā, ja tauta to vēlas," secināja M. Graudiņš, minot saimniecisko brīvību kā sākumpunktu šim ceļam. Referents tomēr atgādināja, ka, kaut ir iegūtas maiņas preses brīvībā un mākslas un garīgās dzīves brīvībā, valsts drošības iestādes vēl pastāv un pastāvēs.

Runāja arī Tautas vietnieku nama deputāta kandidāts Kals Algajers (Cal Allgaier), kas pats apciemojis Čehoslovakiju un Dienvidslāviju, tā iegūdams saprašanu par sociālistisko iekārtu. K. Algajers solīja, ja viņu ievēlēs, veicināt Amerikas stingru nostāju aizsardzībā un uzmanīgi novērot cilvēka tiesību aizsargāšanu, tā arī atbalstot latviešu prasības.

Aktā vēl piedalījās Dainis Sīka, deklamējot Latvija dzīvojošas dzejnieces Māras Zālītes dzejoli "Balāde par parādīto godu" Mārītes Strautiņas kokles pavadījumā. Dziedāja Kalamazū jauktais koris, diriģējot Jānim Zuikam. Harijs Celms bija darinājis 14. jūnijam piemērotu skatuves ietērpu. Pie KLB dāmu sarūpēta kafijas galda ļaudis pārrunās iepazinās ar K. Algajeru. Pirms akta notika abu draudžu dievkalpojums Sv. Jāņa draudzes baznīcā.

 

PŪTEĻU SARMA