Padomju Armijas karavīri un virsnieki!

No Barikadopēdija

 

Солдаты и офицеры Советской Армии!

 

Вы давали клятву с оружием в руках защищать от врагов свой народ. Но сегодня силы реакции, которые тянут страну назад, к диктатуре и бесправию, которые хотят  на штыках и крови захватить власть, прказывают вам повернуть оружие против мирного населения, пролить кровь беззащитных людей.

В Литве путь армейского десанта уже устелен десятками трупов и сотнямы раненых, в том числе женщин и детей.

Опомнитесь! Остановитесь! Не стреляйте в защитных людей! Если вы не примените оружие здесь, в Балтии, то ваш пример может остановить ваших сослуживцев, которые могут получиь такой же приказ – разрядить обойму в ваших матерей и жен, дочерей и сыновей, сестер и братьев на Украине, в Молдове, России и Грузии, Армении и Белоруссии.

Сегодня ваш выбор перед собственной совестью, перед своими …, перед Богом!

 

Верховный Совет Латвийской Республики

 

--------------------------------- 

Padomju Armijas karavīri un virsnieki

Jūs esat devuši zvērestu ar ieročiem rokās aizsargāt savu tautu. Bet šodien reakcijas spēki, kas velk valsti atpakaļ pie diktatūras un beztiesiskuma, kuri ar durkļiem un asinīm grib sagrābt varu, pavēl jums griezt ieročus pret mierīgiem iedzīvotājiem, izliet nevainīgu cilvēku asinis.

Lietuvā armijas desanta ceļš jau noklāts ar desmitiem līķu un simtiem ievainoto, tostarp, arī sieviešu un bērnu.

Atjēdzieties! Apstājieties! Nešaujiet uz neaizsargātiem cilvēkiem! Ja jūs šeit, Baltijā, nelietosit ieročus, jūsu piemērs varēs apturēt citus dienējošos, kas arī var saņemt tādu pašu pavēli – iztukšot aptveri, šaujot uz jūsu mātēm un sievām, meitām un dēliem, māsām un brāļiem Moldovā, Krievijā un Gruzijā, Armēnijā un Baltkrievijā.

Šodien jums jāizdara sava izvēle savas sirdsapziņas, sava …., Dieva priekšā.

 

Latvijas Republikas Augstākā Padome

(Publicēts krievu val.)