Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes prezidija lēmums

No Barikadopēdija

Rīgā 09.04.90

PAR RĪGAS PILSĒTAS TAUTAS DEPUTĀTU PADOMES TELPĀM K. VALDEMĀRA IELĀ 3

Lai nodrošinātu Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes, tās prezidija un pastāvīgo komisiju darbu un izvietotu tās ēkā K. Valdemāra ielā 3, kā arī ņemot vērā, ka LKP Rīgas pilsētas komiteja izmanto telpas K. Valdemāra ielā 3 bez likumīga pamata — īres līguma noslēgšanas, Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes prezidijs nolemj :

1. LKP Rīgas pilsētas komitejai līdz 1990. gada 1. jūnijam atbrīvot telpas ēkā K. Valdemāra ielā 3 — 1959 m2 kopplatībā. No tām atbrīvot 3. stāvā 8 telpas — līdz 1990. gada 1. maijam.

2. Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejai veikt pasākumus šā lēmuma izpildei.

 

Priekšsēdētājs

A. TEIKMANIS

Sekretārs

A. MELNALKSNIS