PSRS un ASV jaunatnes forumam

No Barikadopēdija

Sveicu jūs, kas nomainīsit tos, kuri tagad, šajā vēstures lūzuma posmā, ir atbildīgi par to, kāda būs pasaules asociācija, sākot XXI gadsimtu.

Pats jūsu forums ir viena no pazīmēm, kas liecina par reālām pozitīvām pārmaiņām šajā pasaulē. Šķiet, mēs tiešām sākam izprast, ka, pastāvot visām sabiedrisko sistēmu un valsts režīmu atšķirībām, cilvēks, lai kur viņš dzīvotu, paliek cilvēks — pati lielākā, galvenā civilizācijas vērtība, varbūt vienīgā šāda vērtība Visumā. Ja PSRS un ASV nenovirzīsies no kopīgi nospraustā maršruta, tās ļoti var palīdzēt cilvēcei šādā reālistiskā un radošā veidā iepazīt pašai sevi.

Griezties pie jaunatnes nozīmē nonākt saskarsmē ar nākotni. Jūs turpināsit vēsturi, rakstīsit tajā jaunas lappuses un nodaļas. Uz jums drīz gulsies nasta un pienākums panākt, lai tā vairs nekad netiktu rakstīta ar zobenu un jūgu. Taču jau tagad ir vajadzīga un lietderīga jūsu līdzdalība starptautiskajās lietās, jo jūs esat ietekmīgs sabiedriskās domas un tautas diplomātijas spēks.

Kurš gan cits, ja ne jūs, ko nenomāc «aukstā kara» un konfrontācijas laikā radītās bailes un mīti, izteiks vēl nekad un nekur neaprobētus spriedumus un strīdēsies par tuvām un tālām perspektīvām, neslēpjot šaubas, taču arī bez gurdenas skepses. Vienmēr ir bijis tā, ka tieši jaunieši pirmie ir atklājuši sava laikmeta lielās patiesības. Novēlu jums drosmīgus centienus!

Jums, jaunajiem amerikāņu un padomju darbiniekiem, tiek dota iespēja salīdzināt un savstarpēji bagātināt zināšanas, salīdzināt domas par tagadni un nākotni, kopā apsvērt, kā reaģēt uz laikmeta bargajiem izaicinājumiem, kā optimāli izmantot potenciālu, kas krāts gadsimtiem ilgi un it īpaši mūsu traģiskajā un dinamiskajā gadsimtā. Paturēt iniciatīvu šajos meklējumos ir patiesi aizraujošs, bet arī ārkārtīgi atbildīgs uzdevums. Veiksmi tiem, kas par to cīnās!

Novēlu foruma dalībniekiem veselību, reālismu analīzē un augstu domu lidojumu, enerģiju un prasmi kopīgi strādāt, lai nostiprinātu vispārējo mieru un tautu savstarpējo saprašanos.

M. GORBAČOVS