LR AP paziņojums

No Barikadopēdija
Par Latvijas Komitejas 1991. gada 15. janvāra lēmumu jautājumā par Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas un Latvijas Republikas starpvalstu līguma ratificēšanu

Par Latvijas Komitejas 1991. gada 15. janvāra lēmumu jautājumā par Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas un Latvijas Republikas starpvalstu līguma ratificēšanu Latvijas Komiteja ar savu 1991. gada 15. janvāra lēmumu pasludinājusi 1991. gada 13. janvārī Latvijas Republikas vārdā parakstīto un 14. janvārī ratificēto līgumu ar Krievijas Padomju Federatīvo Sociālistisko Republiku par starpvalstu attiecību pamatiem "par likumīgā spēkā neesošu un tiesiskas sekas neizraisošu".

Latvijas Komiteja šo savu rīcību motivē ar līguma teksta neatbilstību Latvijas Republikas pilsoņu interesēm.

Latvijas Republikas Augstākā Padome noraida Latvijas Komitejas iebildumus kā destruktīvus un nepamatotus pēc būtības.

Latvijas Republikas un Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas līgumā uzsvērta abu pušu apņēmība garantēt to teritorijā dzīvojošajām personām tiesības saglabāt vai iegūt dzīvesvietas valsts pilsonību atbilstoši starptautiskajiem tiesību principiem. Vienlaikus svarīgi ir tas, ka Krievijas Padomju Federatīvā Sociālistiskā Republika atzinusi Latviju par suverēnu valsti un starptautisko tiesību subjektu, un tas ir ievērojams solis Latvijas Republikas valsts varas atjaunošanā de facto.

Šādos apstākļos Latvijas Komitejas vadības rīcība kaitē Latvijas Republikas sadarbībai ar kaimiņvalstīm tās valstiskuma atgūšanā.

Latvijas Republikas Augstākā Padome, atbalstot Latvijas Republikas Pilsoņu kustības deklarētos darbības pamatprincipus, vienlaikus paziņo, ka tā neatzīst Latvijas Komitejas vadības uzurpētās tiesības revidēt Latvijas Republikas augstākās varas institūcijas pieņemtos lēmumus un uzskata, ka šāda rīcība ir tiešā pretrunā ar Augstākās Padomes un Pilsoņu kongresa 1991. gada 13. janvāra kopīgo paziņojumu. Tādējādi Latvijas Komitejas vadība būtībā ir oficiāli atteikusies no sadarbības un rīcības saskaņošanas ar Latvijas Republikas Augstāko Padomi.