PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājam M. Gorbačovam, PSRS aizsardzības ministram D. Jazovam

No Barikadopēdija


Latvijas civiliedzīvotājus dziļi satrauc fakts, ka no Baltijas republikām Bruņotajos Spēkos iesauktos jaunos kareivjus vajā to nacionālās piederības dēļ.

Nolūkā panākt konsekventu Vīnes nolīgumu realizāciju, mēs prasām veikt enerģiskus pasākumus, lai uzlabotu politiskās audzināšanas darbu Padomju Armijas daļās, darītu galu «veterānismam». Esam pārliecināti, ka PSRS Aizsardzības ministrijas vadība risinās šīs problēmas un atsauksies uz šādiem mūsu priekšlikumiem:

1. Lūdzam atjaunot Latvijas PSR teritorijā teritoriālas karaspēka daļas, kurās varētu dienēt Latvijas PSR iedzīvotāji.

2. Līdz šāda lēmuma pieņemšanai lūdzam atļaut ar 1989. gada pavasari Bruņotajos Spēkos jauniesauktajiem aktīvā karadienesta karavīriem dienēt Latvijas PSR teritorijā dislocētajās daļās.

3. Sakarā ar PSRS armijas skaitliskā sastāva samazināšanu lūdzam samazināt to arī Latvijas PSR teritorijā.

4. Lūdzam dot Latvijas PSR kara komisariātiem atļauju, izņēmuma kārtā aizvietojot dienestu armijā ar obligātu darba dienestu uz attiecīgā laika posmu, tiem jauniesauktajiem, kas izsaka šādus lūgumus reliģiskās pārliecības vai arī citu svarīgu iemeslu dēļ. Par darba dienesta sfēru varētu kļūt darbs medicīnas iestādēs un žēlsirdības dienestā.

Lūdzam izskatīt šos priekšlikumus, jo, mūsuprāt, tas palīdzētu paaugstināt militāro un civilo specialitāšu apgūšanas efektivitāti, uzlabotu mikroklimatu Padomju Armijā un nostiprinātu Latvijas teritorijā iesaukto jauno karavīru morāli politisko garu.

Atteikuma gadījumā rezervējam sev tiesības izvirzīt šo jautājumu PSRS Tautas deputātu kongresa 1. sesijā.

PSRS TAUTAS DEPUTĀTU KONGRESA DEPUTĀTU GRUPA,

LATVIJAS TAUTAS FRONTES PĀRSTĀVJI