Čaušesku rokaspuišiem — mūža ieslodzījums

No Barikadopēdija

(TASS). «Mūža ieslodzījums ar pilnīgu personiskās mantas konfiskāciju» — šādu spriedumu Čaušesku tuvākajiem rokaspuišiem — T. Postelniku, E. Bobu, J. Dinkem un M. Menesku — pasludināja kara tribunāls. Bez šī, Rumānijas kriminālkodeksā paredzētā maksimālā soda mēra tiesājamajiem atņemtas dienesta pakāpes un pilsoņa tiesības.

Apsūdzības runā prokurors teica, ka tiesājamie, kas daudzus gadus ieņēmuši amatus Rumānijas augstākajā partijas un valsts vadībā, ir vainīgi tautas sacelšanas asiņainajā apspiešanā. Viņi bija genocīda līdzdalībnieki, jo atbalstīja diktatora ieteiktās represijas, kaut gan varēja aizkavēt to realizēšanu. Piemēram, ar E. Bobu tiešu līdzdalību tika pieņemts lēmums par Timišoarā nogalināto demonstrantu līķu sadedzināšanu. J. Dinke veicināja 20 tūkstošu «patriotiskās gvardes» locekļu nosūtīšanu uz Timišoaru turienes iedzīvotāju sacelšanās apspiešanai. T. Postelniku — bijušais iekšlietu ministrs — ir atbildīgs par represijām Timišoarā un Bukarestē, vēl vairāk, — 21. un 22. decembrī viņš personiski piedalījās manifestantu ķeršanā un piekaušanā Bukarestē.

Pēdējā vārdā visi apsūdzētie atzina savu vainu un nožēloja padarīto. Neslēpdami savas bailes, viņi visi, izņemot J. Dinki, lūdza tribunālu parādīt pretimnākšanu un pārsūdzēt kriminālspriedumu.