Latvijas tautai

No Barikadopēdija

Latvijas tautai

Apsveicu visus Latvijas iedzīvotājus 45. gadadiena kopš antihitleriskas koalīcijas uzvaras par fašismu otrajā pasaules kari. Šī uzvara devusi iespēju izdzīvot un attīstīties ne vienai vien pasaules tautai, arī latviešiem. Tā pārliecinoši pieradījusi progresīvas, mieru mīlošas cilvēces spēku ciņā pret agresiju, ciņā par kopējo un katras atsevišķas tautas brīvību.

Šodien visa pasaule sumina varonīgos karavīrus uzvarētājus. Sirsnīgi apsveicu viņus un viņu ģimenes locekļus, kā arī cilvēkus, kas aizmugurē nodrošināja šo uzvara.

Lielās Uzvaras 45. gadadienu Eiropa atzīmē jaunos apstākļos, kad arvien skaidrāk iezīmējas kara seku pārvarēšana, uzvarētāju un uzvarēto kopīgie cilvēcības ceļa meklējumi, lai Eiropa nekad vairs nekļūtu par Jauna kara un totalitārisma šūpuli.

Pirmo reizi Uzvaras gadadienu mēs atzīmējam Latvijas Republikā, kura mums ka svētu mantojumu atstājusi cieņu pret visiem karavīriem, kuri apliecinājuši gatavību notikt savas galvas par Tēvzemes brīvību.

Latvijas Republikas Augstākas Padomes priekšsēdētājs

A. GORBUNOVS