Latvijas Republikas Augstākās Padomes paziņojums

No Barikadopēdija

Pēdēja laikā PSRS masu informācijas līdzekļi izvērsuši neapvaldītu apmelošanas un dezinformācijas kampaņu par it kā kritisko stāvokli Latvijas Republikā, kampaņu, kurai savas provokācijas pievieno destruktīvie spēki, kuri cenšas destabilizēt situāciju. Par kārtējo un viskliedzošāko akciju šajos centienos saasināt situāciju Latvijā kļuvis Baltijas kara apgabala armijas aprindu tā sauktā ārkārtas kongresa aicinājums PSRS Tautas deputātu IV kongresam. Šajā aicinājuma tieši diktēti noteikumi Padomju Savienības Tautas deputātu kongresam un PSRS prezidentam, bet šo noteikumu neizpildes gadījumā draudēts ar saviem ārkārtas pasākumiem, tas ir, ar mēģinājumu uzurpēt politisko varu.

Sakarā ar to Latvijas Republikas Augstākā Padome:

1. paziņo, ka situāciju Latvijā pilnīgi kontrolē likumīgi ievēlētais parlaments un valdība. Republikas Augstākās Padomes politiku, kas vērsta uz Latvijas pilnīgas valstiskās neatkarības atjaunošanu, atbalsta republikas iedzīvotāju absolūtais vairākums neatkarīgi no savas nacionālās piederības. To apstiprina kārtējā sabiedriskās domas aptauja par Savienības līguma problēmu — vairāk nekā miljons Latvijas iedzīvotāju izteikušies pret tā parakstīšanu. Šie dati nodoti PSRS Tautas deputātu IV kongresa rīcībā;

2. kategoriski noraida PSRS reakcionāro aprindu centienus ar vardarbīgām metodēm un ārkārtas pasākumiem apturēt demokrātisko pārveidojumu gaitu Latvijā;

3. uzskata, ka attiecību noregulējumu starp Latvijas Republiku un PSRS Bruņotajiem spēkiem un iespējamo konfliktu novēršanu var un vajag panākt PSRS valdības un Latvijas Republikas valdības sarunu ceļā;

4. paziņo, ka mēģinājumi atstādināt likumīgi ievēlēto Latvijas Republikas Augstāko Padomi un valdību nenovēršami sadursies ar plašu Latvijas tautas pilsonisko nepakļaušanos un pretošanos un tos kategoriski nosodīs pasaules sabiedrība;

5. paziņo, ka jebkura varas sistēma, kas vardarbīgi tiks uzspiesta tagadējo likumdevējas varas un izpildvaras institūtu vietā, būs prettiesiska kopš tās nodibināšanas brīža;

6. paziņo, ka mēģinājums izdarīt vardarbīgu apvērsumu Latvijā ne tikai nozīmētu demokrātiskās attīstības galu Baltijas reģionā un Padomju Savienībā, bet arī radītu draudus mieram un drošībai Eiropā.

Andra Jauce