Saruna tiks turpināta

No Barikadopēdija

Dienu pēc LTF semināra notika saruna ar Sabiedrības drošības departamenta vadītāju Jāni Baškeru, kurš tajā brīdī vēl nebija iepazinies ar LTF Valsts aizsardzības darba grupas viedokli par viņa vadītā departamenta reorganizāciju. Tāpēc ar Jāni Baškeru vienojāmies sarunu turpināt pēc tam, kad viņa rīcībā būs konkrēti dokumenti un kad viņš būs iepazinies ar šajā lappusē izteiktajiem viedokļiem. Viņaprāt, lai veidotu stabilu valsts aizsardzības struktūru, ir vajadzīgs valdības finansiālais atbalsts, bez kura ir grūti uzsākt plašas apmācību sistēmas radīšanu. Pašlaik tiek strādāts pie mācību programmu un plānu izstrādes. Departamenta sekmīga darbība ir atkarīga arī no tā, kā tiks risināts kadru jautājums. Arī šajā gadījumā nepieciešams valdības un sabiedrības atbalsts. Līdzšinējie pārmetumi par to, ka aizsardzības struktūrā strādā cilvēki, kas savā laikā ir bijuši saistīti ar padomju armiju, būtu jāanalizē kontekstā ar faktu, ka mums nav cilvēku ar cita veida pieredzi un kas vienlaikus būtu kompetenti šajā darbā. Trešais priekšnoteikums esot likumdošana — proti, nepieciešams tā sauktais jumta likums par valsts aizsardzību.

Kā jau minēju, sarunu ar Jāni Baškeru turpināsim, un tajā viņš ar mūsu avīzes starpniecību neatteicās atbildēt arī uz jautājumiem, kas pašlaik interesē sabiedrību.

Lai dotu ievirzi iespējamai sarunai, vēl fragmentārs ieskats ziņojumā, kuru LTF seminārā nolasīja Roberts Milbergs:

«Semināra dalībnieki uzskata, ka nepieciešams izveidot reāli darboties spējīgu valsts aizsardzības paketi, lai koordinētu likumdevēju, izpildvaras un sabiedribas darbību aizsardzības jautājumos.

Baltijas valstu padomes līmeni jārisina jautājums par kopīgas muitas un robežapsardzes veidošanu.

Latvijas Tautas frontei un citām Latvijas neatkarībai uzticīgām sabiedriski politiskām organizācijām uzsākt tautas organizēšanu un apmācību nemilitārai pretestībai.

Valsts izglītības sistēmā nekavējoties iekļaut jaunatnes militāri patriotiskās audzināšanas programmu.

Izskanēja kopīgs viedoklis, ka aizsardzības spēju nodrošināšanai nepieciešama spēcīga ekonomika un valsts politika tās veidošana»

 

Materiālu kopu sagatavojusi

Ināra Egle