Visiem Latvijas iedzīvotājiem

No Barikadopēdija

Latvijas Zinātnieku savienības Latvijas vēstures sekcija uzskata, ka pēckara gados vēstures zinātne republikā atradusies dziļā krīzes stāvoklī. Daudzus svarīgus latviešu tautas pagātnes, īpaši 20. gadsimta, notikumus oficiālā vēsture vai nu nav pētījusi, vai nepareizi izskaidrojusi. Direktīvā vēsture un atsevišķi tās autori, ļaunprātīgi politizējot vēstures notikumus, radījuši Latvijas tautai apvainojošas teorijas par fašisma diktatūru, sociālistisko revolūciju Latvijā un citas, kuras diskreditē mūsu tautu pasaules priekšā un pamato Latvijas atkarības nepieciešamību. Blakus vēstures avotu liecību un teorijas pamatprincipu neievērošanai zinātnē vēstures mācīšanas un zināšanu popularizēšanas direktīva nedemokrātiska organizēšana ļoti pazeminājusi Latvijas vēstures prestižu, izkropļojusi tautas vēsturisko apziņu un deformējusi Latvijas vēstures veidolu arī citu tautu acis. LZS Latvijas vēstures sekcijas vadība, ņemot vērā savas tautas vēstures zināšanu nozīmīgo vietu personības un nacionālās pašapziņas veidošanā, kā arī nepieciešamību demokratizēt vēstures zināšanu popularizēšanas darbu, organizē konsultācijas Latvijas vēsturē visiem Latvijas iedzīvotājiem.

Konsultācijas saņemamas vai piesakāmi apmeklējumi pa tālruni: arheoloģijā — J. Graudonis, vēstures zinātņu doktors — 216769: etnogrāfijā — M. Kuplais 994174; feodālisma vēsturē Latvijā — H. Strods, vēstures zinātņu doktors — 282297; kapitālisma vēsturē Latvijā — I. Ronis, vēstures zinātņu kandidāts — 225751; starpkaru perioda vēsturē — E. Pelkaus, vēstures zinātņu doktors — 227928; Latvijas PSR vēsturē — A. Puriņš, vēstures zinātņu kandidāts — 282297; arheogrāfijā — T. Mazure — 211059.

LZS Latvijas vēstures sekcija pieņem LVU Vēstures un filozofijas fakultātē Latvijas vēstures katedrā, Rīgā, Brīvības bulvārī, 3. stāvā., 25. istabā. Tālrunis — 282297. LZS LATVIJAS VĒSTURES SEKCIJA