Režīma dusmas par Čakstes pieminekļa atklāšanu skatam

No Barikadopēdija
[[LX19880528|]]

 

11. maijā "Rīgas Balsī” bija ievietots raksts "Sakārtojot iznīcināt", kuru parakstījis anonīms “Rīgas Balss” korespondents. Tajā apsūdzēti daži Latvijas Kultūras fonda aktīvisti, kas 8. maijā uzposuši Jāņa Čakstes kapa pieminekli (Meža kapos Rīgā) it kā koku iznīcināšanā daudzu tūkstošu rubļu vērtībā, par ko notiekot izmeklēšana un vainīgie tikšot saukti pie atbildības. Seko izvilkumi no atbildes vēstules, kas piesūtīta "Rīgas Balss" redakcijai:

"Sakarā ar šā gada 11. maija "Rīgas Balss" numurā publicēto rakstu "Sakārtojot iznīcināt", mēs, šīs talkas dalībnieki un tiešā darba darītāji, izsakām protestu pret šādu pieeju notikušajam. Nesaprotama ir arī raksta autora slēpšana, tāpēc lūdzam paziņot "mūsu korespondenta" pilnu vārdu un uzvārdu. To būtu interesanti uzzināt kaut vai tāpēc, ka neviena "Rīgas Balss" korespondenta 8. maijā talkas vietā nebija…"

Rakstā norādīts, ka Čakstes piemineklis ir "viens no lielākajiem Latvijas pirmskara kapu memoriāliem, kuru granītā veidojis Kārlis Jansons, un ir atzīts par Latvijas PSR nozīmes mākslas pieminekli. Runājot par koku nociršanu, vēstules autori jautā "vai ar vārdiem "pārstādīšanai paredzētos kokus" domātas tās stagnācijas periodā stādītās vilkābeles un papeles ar nolūku slēpt, iznīcināt, nopostīt, vai arī tie mazie kuri bija stihiski saauguši uz paša granīta pieminekļa no apkārt augošo lielo koku izsētajām sēkliņām. Ja Rīgas Izpildkomiteja vēlas audzēt kokus pārstādīšanai, tad diez vai to vajadzētu darīt Latvijas PSR nozīmes mākslas pieminekļa memoriālā zonā, ar to tikai bojājot un postot izcilo mākslas darbu.

Paraksti: Vilnis Lings, Andris Pauls Pāvuls, Raimonds Salts, Arnis Andersons. (Raksts par krūmu novākšanu no Čakstes pieminekļa priekšas skat. "Laika" 18. maija numurā.)

PBLA