Turpinās prāva pret Čaušesku rokaspuišiem

No Barikadopēdija

Bukareste (TASS). Šeit prāvā pret Čaušesku rokaspuišiem tika uzklausīti liecinieki.

Liecības sniedza bruņoto spēku un milicijas virsnieki, kas bija atbildīgi par kārtības uzturēšanu Bukarestē 21. decembrī, kad, sākās darbaļaužu masu akcijas par Čaušesku diktatūru. Viņu liecības ir krasā pretrunā ar apsūdzēto apgalvojumiem. Tie iepriekšējās tribunāla sēdēs centās pierādīt, ka viņi nav piedalījušies demonstrāciju apspiešanā un tikai izpildījuši ar nāvi sodīto diktatoru pavēles. Piemēram, viens no virsniekiem pastāstīja, ka bijis liecinieks tam, kā bijušais Rumānijas valdības premjerministra pirmais vietnieks J. Dinke pieprasījis, "lai bruņoto spēku apakšvienības atklātu uguni uz cilvēkiem Universitātes laukumā. Milicijas darbinieki, kas atbildēja uz tribunāla priekšsēdētāja jautājumiem, redzējuši, kā bijušais iekšlietu ministrs T. Postelniku personiski vadījis iekšlietu ministrijas karaspēku, kas bijis bruņots ar vairogiem un stekiem, kā arī personas privātapģērbā, kuras ķērušas demonstrantus, viņus piekāvušas un iestūmušas slēgtos kravas automobiļos. Viņš piedalījies bēgošo demonstrantu vajāšanā un spēris ar kājām gulošiem cilvēkiem, arī sievietēm.

Bijušais transporta un sakaru ministrs P. Arons norādīja, ka 20. decembrī J. Dinke nodevis viņam Čaušesku pavēli nodrošināt, lai uz Timišoaru tiktu nosūtītas 20 līdz 22 tūkstošus cilvēku lielas apakšvienības, kurām vajadzēja apspiest tautas akciju.

«Patriotiskās gvardes ģenerālštāba priekšnieks K. Pirkelebesku darīja zināmas dažas nacionālās aizsardzības ministra V. Mijas bojāejas detaļas. Kā zināms, viņš atteicās dot bruņotajiem spēkiem pavēli šaut uz tautu.