Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)

No Barikadopēdija

Runājot par svētdienas notikumiem Igaunijā, jāteic, ka vēlējot PSRS tautas deputātus, esam izturējuši demokrātijas eksāmenu. Tika ievēlēti republikas vadītāji — Igaunijas KP CK pirmais sekretārs, republikas prezidents un Ministru Padomes priekšsēdētājs. Var teikt, ka tā ir likumsakarība. Kaut gan partijas laikraksts «Sovetskaja Estoņija» sestdien publicēja republikas sabiedriskās dzīves vadītāju popularitātes tabulu. Krievu valodā lasošie iedzīvotāji par populārākajiem izvirzījuši republikas interfrontes vadītājus, bet, piemēram, republikas KP CK pirmais sekretārs V. Veljass ir tikai 22. vietā, Ministru Padomes priekšsēdētājs I. Tome — 51. vietā. Tautas frontes līdere M. Lauristina ir 68. vietā, bet E. Savisārs — 69. vietā.

***


Dienu iepriekš — 25. martā, izsūtīto un represēto piemiņas dienā, Tallinā, Pilsētas hallē notika Igaunijas netaisnīgi represēto savienības «Memento» dibināšana. Šajā dienā pirms 40 gadiem no Igaunijas devās prom ešeloni, aizvedot trimdā apmēram 20 tūkstošus nevainīgu cilvēku. Tika nolasīts Vaino Veljasa un viņa dzīvesbiedres apsveikums. Igaunijas PSR prokurora pirmais vietnieks U. Rotss nolasīja ziņojumu. Sanāksmes dalībnieki pieņēma savienības Statūtus un divas rezolūcijas, ievēlēja vadošos orgānus. Pieņemtajos dokumentos teikts, ka jaunās organizācijas galvenais uzdevums ir staļinisma izpausmju apkarošana, lai bijušais nekad neatkārtotos.

***


25. marta vakarā Tallinas Pilsētas hallē notika koncerts, kas bija veltīts staļinisma upuru piemiņai. Tajā piedalījās republikas ievērojamākie mākslinieki. Koncertu apmeklēja 5000 skatītāju, tā ienākumi tika pārskaitīti Staļina represijās cietušo piemiņas iemūžināšanas fondā.

***


Igaunijas ĻKJS CK birojs apkopoja konkursa rezultātus par Igaunijas komjaunatnes Statūtu un Programmas izstrādāšanu, ko Igaunijas ĻKJS CK bija sludinājis kopš 1. janvāra. Konkursa mērķis bija atrast idejas, kas noderētu republikas komjaunatnes darbībā un kas atspoguļotu jaunatnes intereses. Kaut arī pirmo un otro prēmiju nolēma nepiešķirt, žūrija uzskatīja, ka konkurss sevi ir attaisnojis. Tika izteiktas daudzas kritiskas piezīmes un darbības koncepcijas, kuras noteikti tiks iekļautas Igaunijas komjaunatnes dokumentos. Daudzus no izteiktajiem priekšlikumiem var īstenot jau tagad. Tika nolemts visiem priekšlikumu autoriem piešķirt veicināšanas balvas. 28. martā notika konkursa dalībnieku tikšanās ar republikas komjaunatnes organizācijas vadītājiem.

Igaunijas ĻKJS CK birojs noklausījās komjaunatnes Silamē pilsētas komitejas pirmā sekretāra ziņojumu par bērnu lielo saslimstību šajā pilsētā. Līdz 20. martam fiksēti 32 saslimšanas gadījumi un pilnīga matu izkrišana, vēl 10 bērni pieskaitīti riska grupai. Tika izteikta doma, ka slimība saistīta ar radioaktīvajiem izstarojumiem, infekciju vai tā varētu būt alerģiska reakcija uz kādu preparātu.

Igaunijas ĻKJS CK birojs izteica bažas par radušos stāvokli un ierosināja visiem tā reģiona bērniem izdarīt kompleksu izmeklēšanu. Ar šo ierosinājumu birojs vērsās pie republikas valdības un Zinātņu akadēmijas. Birojs izteicās par to, lai republikas bērnu saslimšanas un miršanas gadījumi tiktu darīti zināmi visai sabiedrībai.

Par lielu notikumu Igaunijas komjaunatnes dzīvē uzskatāma Kubas ģenerālkonsula Rafaela Suaresa Dabaresa viesošanās Igaunijas LKJS Centrālajā Komitejā. Viņš tikās ar IĻKJS CK sekretāriem, interesējās par republikas jaunatnes organizācijas dzīvi, stāstīja par Kubas jauniešu problēmām.

Informāciju sagatavojis

TENU VARE,

redaktora vietnieks

«Noorte Hääl», laikraksts (Igaunija)