Raiti riti sapulce?

No Barikadopēdija

1. februārī uz redakciju piezvanīja Rīgas 89. vidusskolas skolotājs Andris Zariņš. Viņš darīja mums zināmu:

– Esmu sašutis par priekšvēlēšanu sapulces norisi Proletāriešu rajona 81. dzīvokļu ekspluatācijas rajonā. Jau pašā sākumā mani darīja uzmanīgu tas, ka te pat neuzskatīja par nepieciešamu ievēlēt sapulces vadību. Dzīvokļu ekspluatācijas rajona partijas organizācijas sekretāre Lidija Seļivanova tikai stādījās priekšā un tad sāka vadīt sapulci. Kāds no zālē sēdētājiem gan bilda, ka pirms balsošanas vēlētos dzirdēt tiklab deputātu kandidātu, kā arī vēlētāju pārstāvju biogrāfijas. Viņam tika atbildēts, ka tās sīkāk pastāstīs tikai tiem, kuri «izvirzīsies».

Tālāk, cik varēja noprast, visam vajadzēja ritēt pēc «scenārija». Kā pārstāve kandidātu reģistrēšanas sapulcei tika ieteikta pati partijas organizācijas sekretāre, nākamā – arī dzīvokļu ekspluatācijas rajona labiekārtošanas pārvaldes darbiniece. Redzot, cik centīgi priekšniecība pieteikšanās virza pati sevi, par trešo pārstāvi nosaucu studentu Arni Dāboliņu. Iestājās pauze. Toties kopš šā brīža sapulces gaitu sāka protokolēt. Tūdaļ sapulces vadītāja gan mēģināja atgriezt straumi sev vēlamā virzienā, proti, ierosināja balsot tikai par pirmajiem diviem nosauktajiem, turklāt skaitīt tikai tās balsis, kas ir «pret». Acīmredzot šāds lēmums tika pieņemts cerībā, ka gandrīz visi būs «par». Iesaucos, ka tas ir rupjš pārkāpums. Nu ķēros pats pie balsu skaitīšanas, jo pirms tam sapulces vadītāji orientējās pēc aptuvena krēslu skaita zālē. Panācu, ka tika balsots arī par Arni Dāboliņu. Sapulces vadītāja balsošanas procedūru nesmalkjūtīgi pārtrauca ar izsaucienu: «Bet viņš taču nav nestrādājošais!» Pēc muļķīgā strīda – kurš te ir un kurš nav nestrādājošais – zāli atstāju.

Par to, kas sekoja tālāk, mazliet pastāstīja šīs pašas skolas skolotāja Aelita Niedrīte:

– Divas meitenes sapulcē bija ieradušās no ražošanas apvienības «Alfa». Viņas gribēja tuvāk iepazīstināt ar savu kandidātu. Viņām ne vien liedza sniegt informāciju, bet pat izraidīja pašas no zāles. Juceklis bija liels. Sapulci pārtrauca, piemēram, šādi izsaucieni: «Ņeznamova? Ko tā aktrise var mūsu labā darīt? Neko!» Uzskatu, ka balsis tika skaitītas neprecīzi un visa sapulces gaita bija izteikti tendencioza.

Redakcijas piebilde. Gan šis signāls, gan tie, ko saņem Tautas frontes vēlēšanu koordinācijas centrs, liecina, ka, iespējams, arī citos dzīvokļu ekspluatācijas rajonos sapulces iecerēts vadīt pēc «scenārija». Jūtama tiekšanās paziņot par sapulču notikšanu pašā pēdējā brīdī, rīkoties klusītēm un likt lietā zināšanas par pensionāru un mājsaimnieču psiholoģijas īpatnībām. Pagājušo gadu ieradums te jo skaidri redzams. Taču – vai tas vien? Esiet modri, raugieties, lai, arī uz nedemokrātisku vēlēšanu likumu pamatojoties, sapulces tomēr notiktu iespējami demokrātiski!

Skolotājus uzklausīja
Z. BRIEDE