Tiek izsludināts konkurss

No Barikadopēdija
LPSR Valsts dabas aizsardzības komiteja izsludina konkursu par tēmu «Latvijas dabas aizsardzības koncepcija»

Ekoloģiskā situācija Latvijā joprojām ir ļoti saspringta. Patlabanējie pasākumi dabas aizsardzībā vēl nespēj nodrošināt radikālu apkārtējās vides atveseļošanu. Latvijas PSR Valsts dabas aizsardzības komiteja veido vienotu dabas aizsardzības sistēmu. Šī darba rezultāti vispirms būs atkarīgi no koncepcijas, kas būs likta sistēmas pamatā.

Lai iesaistītu plašu sabiedrības loku šīs koncepcijas izstrādē, LPSR Valsts dabas aizsardzības komiteja izsludina konkursu par tēmu «Latvijas dabas aizsardzības koncepcija» .

Konkursā tiek lūgti piedalīties zinātnieki, ekoloģijas speciālisti, neformālo ekoloģisko apvienību pārstāvji, kā arī visi interesenti.

Konkurss risināsies līdz šī gada 15. februārim. Darbus sūtiet: 226282, Rīgā, Peldu ielā 25, LPSR Valsts dabas aizsardzības komitejai, ar atzīmi «Konkursam par Latvijas dabas aizsardzības koncepciju». Materiālu apjoms — ne lielāks par 1 iespiedloksni.

Konkursa uzvarētājiem noteiktas prēmijas:

viena pirmā — 1000 rubļu, viena otrā — 500 rubļu, viena trešā — 300 rubļu. Izziņas par konkursu pa tālruni 228283.