Čehoslovākijas prezidenta vizīte VDR un VFR

No Barikadopēdija
[[RB20120103|]]

Berlīne (TASS). Pēc VDR Valsts padomes priekšsēdētāja vietas izpildītāja M. Gerlaha ielūguma ČSSR prezidents V. Havels kā Čehoslovākijas delegācijas vadītājs apmeklēja Vācijas Demokrātisko Republiku. Vizītes laikā tikās abu valstu valdību vadītāji H. Modrovs un M. Čalfa, kā arī ārlietu ministri O. Fišers un J. Dinstbirs.

Tika atzīmēts abu draudzīgo kaimiņvalstu attiecību tradicionāli augstais līmenis un uzsvērts, ka abas puses piešķir ārkārtīgi svarīgu nozīmi divpusējo attiecību attīstīšanai. Vācijas Demokrātiskajā Republikā un Čehoslovakijas Sociālistiskajā Republikā notiekošie demokrātiskie procesi un reformas dod jaunus impulsus sadarbības paplašināšanai un nostiprināšanai.

Sarunu dalībnieki apstiprināja, ka VDR un CSSR, ņemot vērā savu atbildību par mieru un drošību, iestājas par tādas Eiropas mājas izveidošanu, kurā visi cilvēki varētu dzīvot brīvības un uzticības apstākļos. Drošībai un sadarbībai jābalstās uz atzinumu, ka robežu stabilitāte Eiropā ir kopīgas uzticības garantija. M. Gerlahs un V. Havels uzsvēra, cik liela nozīme ir priekšlikumam jau šogad sarīkot Eiropas drošības un sadarbības apspriedes dalībvalstu augstāko pārstāvju tikšanos. 1990. gadā, pēc viņu domām, jānotiek būtiskam progresam atbruņošanās sfērā.

 

***

 

Bonna (TASS). Pēc VFR prezidenta R. fon Veiczekera ielūguma Minhenē īsā darba vizītē ieradies V. Havels. Viņu pavada M. Čalfa un J. Dinstbirs.

Sarunās no VFR puses piedalās prezidents R. fon Veiczekers, kā arī kanclers H. Kols, ārlietu ministrs H. D. Genšers un finanšu ministrs, kristīgi sociālās savienības priekšsēdētājs T. Veigels.

Minhenē V. Havels tiksies arī ar VSDP priekšsēdētāju H. J. Fogeli un «zaļo» partijas vadības locekļiem.