Nodibināta Demokrātiskās platformas komunistu apvienība

No Barikadopēdija

20. un 21. janvārī Maskavā notika partijas klubu un partijas organizāciju Vissavienības konference, ko noorganizēja Maskavas partijas klubs «Komunisti — reformatori par demokrātisku platformu Padomju Savienības Komunistiskajā partijā». Konferencē piedalījās 455 delegāti no trīspadsmit republiku 102 pilsētām. Delegātu pārstāvēto partijas biedru kopskaits — vairāk nekā 59 000. Salīdzinājumā ar pirmo sanaksmi, kas notika 1989. gada 28. oktobrī (tajā bija tikai 16 pilsētu pārstāvji, skat. «Rīgas Balss» 1989. gada 12. decembra numuru), tas ir visai nozīmīgs rindu pieaugums.

Konferences darbā piedalījas (ar padomdevēja balss tiesībām) arī vairāk nekā 800 viesu, kam nebija mandātu no savām partijas organizācijām. Viņu skaitā — 22 PSRS tautas deputāti, kas ietilpst starpreģionālajā deputātu grupa. Daudzi no viņiem uzstājās (J. Afanasjevs, G. Popovs, N. Travkins, S. Stankevičs un citi). Bija akreditēti daudzi žurnālisti, to skaitā arī ārzemju žurnālisti.

Oficiāli bija uzaicināti M. Gorbačovs un pārējie PSKP CK Politbiroja locekļi, tomēr neviens no PSKP CK locekļiem nepiedalījās. Visaugstākais partijai postenis bija vienam no viesiem — Lietuvas Komunistiskās partijas (neatkarīgas) CK loceklis, PSRS tautas deputāts N. Medvedevs.

Apspriešanas gaitā konference pieņēma deklarāciju, kurā paziņots par demokrātiskās platformas komunistu vienības izveidi.

Pieņemti arī šādi dokumenti: demokrātiskā platforma PSKP XXVIII kongresam (pieņemta par pamatu); PSKP jauno Statūtu projekts (pieņemts kā darba dokuments); rezolūcija «Par tiešām vēlēšanām uz partijas kongresu»; vairākas rezolūcijas par konkrētām problēmām, to skaitā rezolūcija «Lietuvas jautājumā», kur izteikta nožēla, ka no PSKP aizgājusi viena no visspēcīgākajām komunistu vienībām, bet atzītas Lietuvas biedru pilnīgas tiesības uz šādu soli, izteikta cerība, ka turpmāk veidosies sadarbība; rezolūcija par konferences rezultātiem. Konference sāka darbu organizatoriskās struktūras izveidei, kas nepieciešama demokrātiskas platformas mērķu sasniegšanai. Ievēlēta koordinācijas padome 56 cilvēku sastāvā. Tajā ir, piemēram, PSRS tautas deputāti J. Afanasjevs, T. Gdļans, B. Jeļcins, G. Popovs, N. Travkins un citi. No Latvijas ievēlēti divi padomes locekļi: G. Burovs (Rīgas Politehniskais institūts) un K. Podnieks (Latvijas Universitāte).

Pēc profesora J. Afanasjeva ierosinājuma koordinācijas padome organizē komunistu parakstu vākšanu zem mūsu deklarācijas, lai, gatavojoties PSKP XXVIII kongresam, noskaidrotu, kādā mērā partijā tiek atbalstītas demokrātiskās platformas idejas. Aicinu visus Latvijas Komunistiskās partijas biedrus — gan neatkarīgās Komunistiskās partijas idejas piekritējus, gan tās pretiniekus — aktīvi iekļauties šajā kampaņā. Nav prātīgi atteikties atbalstīt organizāciju, kas saprot mūsu mērķus un mūs athalstīs.

 

Kārlis PODNIEKS