PSRS Augstākās Padomes sesijā

No Barikadopēdija

Maskava (TASS). Savienības padomes un Tautību padomes kopīgajā sēdē 21. maijā deputāti turpināja apspriest dokumentus, kas skar PSRS prezidentu. PSRS Augstākās Padomes lēmumu projektu «Par PSRS prezidenta nodrošināšanu, apkalpošanu un aizsardzību» izstrādāja dažādu profilu speciālisti no parlamenta komitejām un komisijām.

Lai efektīvi realizētu PSRS Konstitūcijā noteiktās valsts vadītāja pilnvaras, noteikts, ka valsts viņu nodrošinās un apkalpos. Darba alga prezidentam būs 4000 rubļi mēnesī, kas apliekama ar nodokli. Viņam paredzēts piešķirt rezidences Maskavas apgabalā un Krimā, viņa rīcībā būs dzīvoklis Maskavā, speciāli iekārtotas lidmašīnas un helikopteri, speciāls autotransports un apsardze, ko nodrošinās PSRS Valsts drošības komiteja. Saskaņā ar lēmumu, sākot ar 1991. gadu, PSRS Ministru Padome paredzēs speciālu posteni PSRS valsts budžetā, kas skars prezidenta darbības finansēšanu.

Tika apspriests un pieņemts arī likums «Par PSRS prezidenta goda un cieņas aizsargāšanu» un lēmums par šā likuma piemērošanas kārtību un stāšanos spēkā. Izstrādājot dokumentus līdz galam, pieņemts izskaidrojums, ka prezidenta publiska apvainošana ir viņa goda un cieņas tīša pazemošana, kas izteikta nepieņemamā formā. Prezidenta apmelošana ir apzināti melīgu, viņu pazemojošu izdomājumu izplatīšana. Publiska runa, kurā izteiktas kritiskas piezīmes par valsts vadītāja darbību, kā arī par viņa vadībā realizēto politiku, nav sodāma pēc šā likuma.