Vēsturisks notikums Rakstnieku savienībā

No Barikadopēdija

22. janvārī notika Rakstnieku savienības biedru kārtējā kopsapulce, par kuru sīkāk informēt lūdzu RS priekšsēdētāju Imantu Auziņu. Viņš pastāstīja, ka kopsapulcē pieņemts vēsturisks dokuments — pirmie Latvijas Rakstnieku savienības statūti 50 gadu laikā. Līdz šim Latvijas RS darbība balstījusies uz PSRS RS statūtiem (starp citu, arī tie drīz tiks pieņemti jaunā redakcijā). Tagad mūsu rakstnieku organizācijas attiecības ar PSRS RS regulēs līgums, ko noslēgs februārī.

Latvijas Rakstnieku savienība pasludinājusi sevi par patstāvīgu organizāciju. Neatkarīgi no PSRS Literatūras fonda sācis darboties Latvijas Literatūras fonds, kura funkcijās iekļaujas saimnieciska darbība. Kā uzsvēra Imants Auziņš, jaunie statūti daudzkārt paplašina RS darbības sfēru un iespējas, un dod labu pamatu patstāvības ceļa sākšanai.

Rakstnieku kopsapulcē pieņemts nolikums par Latvijas RS biedriem un nolikums par Latvijas RS vadību, jo aktuāli kļuvuši jautājumi par Rakstnieku savienības iekšējās struktūras maiņu, kā arī par gados jaunu talantīgu rakstnieku savlaicīgu uzņemšanu savienībā.

Jāpiebilst, ka maija beigās notiks Latvijas RS X kongress. Kā galvenie darba kārtības jautājumi, domājams, izvirzīsies jautājumi par pēdējo 50 gadu latviešu literatūras un Rakstnieku savienības vēstures patiesu un dziļu izpēti.

I. RAISKUMA