Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1990)

No Barikadopēdija

4. janvārī turpināja darbu Igaunijas KP CK plēnums, kuru bija paredzēts atsākt 26., bet pēc tam — 29. decembrī. Tika apspriestas politiskās situācijas attīstības aktualitātes republikā pēc PSKP CK ārkārtas (decembra) plēnuma. Igaunijas Komunistiskās partijas pirmais sekretārs V. Veljass skaidri formulēja plēnumā pieņemto partijas un republikas turpmāko kursu: «Šobrīd mūsu pamatmērķis ir demokrātiska Igaunija.» Tika spriests arī par kompartijas lomu pašreizējos sabiedriski politiskajos procesos (pērn no IKP izstājās 4100 biedru) un tās iespējamo neatkarību. Pēc vadošo partijas darbinieku domām, IKP suverenitātes svarīgākais priekšnoteikums ir pašas republikas neatkarība. Tika pieņemts aicinājums PSKP CK ārkārtas plēnuma dalībniekiem, kurā izteikts atbalsts neatkarīgajai Lietuvas Komunistiskajai partijai.

Kā IPSR Augstākās Padomes sesijās, tā arī IKP CK plēnumos pēdējā laikā vērojama dalībnieku skaita samazināšanās tendence. Tam par iemeslu acīmredzot ir parlamentāriešu un vadošo komunistu «politiskais nogurums».

2. februārī tiks atzīmēti Igaunijas valstiskuma svētki — Tartu miera līguma 70. gadadiena. Igaunijas Darba kolektīvu savienība iesniedza Igaunijas Augstākās Padomes Prezidijam priekšlikumu sarīkot šajā dienā visu Igaunijas demokrātiski ievēlēto tautas deputātu kongresu, lai apspriestu republikas jaunā valstiskuma problēmas un turpmāk ejamos neatkarības ceļus.

Ar 1. janvāri Igaunijas Agrorūpniecības komplekss spēji paaugstināja dārzeņu cenas. Kartupeļu cenas pat pieckāršojās. Tik nesamērojama «pašfinansēšanās» politika radīja plašu neapmierinātību, tāpēc republikas Arodbiedrību centrālās padomes prezidijs iesniedza valdībai protestu, uzsverot, ka tamlīdzīgs cenu pieaugums var izraisīt streikus. Republikas valdība anulēja Agrorūpniecības komitejas lēmumu, un jau kopš 5. janvāra dārzeņu cenas ir tādas pašas kā pirms neveiksmīgās reformas. Bez pārmaiņām paliks tikai lēmums par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu padārdzināšanu, kas stājies spēkā 8. janvārī. Degvīns un vīni tagad būs par 20, cigaretes — par 50, bet alus — pat par 100 procentiem dārgāks. Ienākumi no šis cenu maiņas tiks izlietoti pensiju, stipendiju un kultūras darbinieku algu paaugstināšanai.

 

TENU VARE,

galvenā redaktora vietnieks