Cēlām, cēlām un — uzcēlām

No Barikadopēdija

Pēdējā laikā daudzi meklē pravietiskus vārdus Bībelē. Taču ir vēl kāda grāmata, kurā atradīsit izskaidrojumu ne vienam vien pēdējā mēneša notikumam. Tā ir 1985. gadā izdotā 432 lappušu biezā "Partijas celtniecība" — komunistu mācību grāmata. Izvelkot no makulatūrai paredzēto papīru kaudzes šo bibliogrāfisko retumu (grāmatas metiens — tikai 3000 eks.), radās iespēja iepazīties ar esošajiem un vēl gaidāmajiem "ukaziem", kā arī ar PSKP darba metodēm. Tikai daži visinteresantākie citāti.

"..Ļeņina vadītā partijas Centrālā Komiteja stājās jaunās Padomju republikas aizsardzības priekšgalā, pārvērta zemi par vienotu kaujas nometni," (198. lpp.)

«Centrālās Komitejas lēmumā "Par militārā resora politiku", ko pieņēma pēc Ļeņina priekšlikuma 1918. g. decembrī, uzsvērts, ka «militārā resora politika, tāpat kā visu citu resoru un iestāžu politika, tiek īstenota, precīzi pamatojoties uz vispārējām direktīvām, ko dod partija savas Centrālās Komitejas personā un tiešā kontrolē." (197.lpp.)

«Atcerēdamies kādu Ļeņina runu, rūpnīcas «Dinamo" vecais strādnieks A. Paņuņins rakstīja:

«Viņš runāja tā, ka es pēc viņa kvēlajiem vārdiem biju gatavs tūdaļ traukties kaujā."" (290. lpp.)

«Partijas komitejas sistemātiski ietekmē presē publicējamo materiālu, kā arī radio un televīzijas raidījumu idejiskā satura uzlabošanos, regulāri izskata savās sēdēs redakciju darba plānus." (300. lpp.)

«Vēstures attīstības gaita apstiprina Ļeņina secinājumu, ka ekonomika ir galvenā arēna, kur notiek cīņa par komunisma uzcelšanu." (343. lpp.) "PSKP vienmēr un visos apstākļos ir nosargājusi savas vadošā spēka pozīcijas.." (379. lpp.)

«Partijas vadošā loma nostiprinās un aug visu periodu, kamēr notiek cīņa par pilnīgu komunisma triumfu uz zemes." (40. lpp.) Te nu atliek atviegloti nopūsties un aizvērt šo grāmatu. Izrādās, ka partija ir uzcelta un komunisms jau triumfējis, ja pats PSKP CK ģenerālsekretārs pieļāvis PSRS Konstitūcijas 6. panta atcelšanu par partijas vadošo lomu. Nevar taču būt, ka ģenerālsekretāra amatu ieņēmis revizionists! Vismaz TASS par to nav ziņojis, tāpat kā nekur nekas nav teikts par to, kas seko pēc komunisma triumfa…

V. V.