Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)

No Barikadopēdija

Pagājušajā nedēļā solidaritātes maršs no Maskavas iesoļoja arī Igaunijā. Tallinā viņi ieradās deviņos autobusos naktī uz piektdienu pulksten 1.15 un apstājās pie pilsētas Kultūras pils. Taču — tur neviens viņus nesagaidīja. Tie, kas izkāpa no autobusiem, droši vien domāja, ka tā ir provokācija, un, izmantodami milicijas starpniecību, pa radiotelefonu tūliņ sazinājās ar Igaunijas interfrontes līderi Jevgeņiju Koganu, kas ieteica … mierīgi gulēt līdz rītam. Viņiem neatlika nekas cits kā sakāpt autobusos un tā arī darīt. Tomēr tajā naktī daudzu talliniešu pastkastītēs kāds bija sametis lapeles, kuras informēja par marša ierašanos Tallinā, kā arī aicināja uz tā rīkotiem pasākumiem. Bet uz mītiņu pie Kultūras pils piektdienas pēcpusdienā atnāca tikai ap 100 cilvēku. Marša dalībnieki apvainoja republikas miliciju, ko esot uzpirkusi Tautas fronte, kura savukārt esot kļuvusi par republikas CIP. Piektdienas vakarā marša dalībnieki nolika ziedus pie Mūžīgās uguns un manifestēja ar plakātiem, piemēram, «Mosties, milzīgā Krievija, tavi krievi ir briesmās!», «Nebaidieties — aiz mums ir 150 miljoni!» u. tml. Taču jāteic, ka viņiem bija ļoti maz skatītāju.

***

Briesmīgs atgadījums noticis Igaunijas ciematā Kautlā, kur nesen tika atjaunots piemineklis 1941. gada sarkanā terora upuriem. Pagājušajā nedēļā uz Kautlu izsauktā komisija ieraudzīja šausmīgu skatu — mazākie pieminekļa fragmenti bija ar kādu ļoti smagu priekšmetu sadragāti, sadragātas bija arī kāpnes, kas veda uz pieminekli. Krusts un divas pieminekļa lielākās daļas, ko vandaļi acīmredzot nebija spējuši citādi sabojāt, bija aplietas ar sarkanu krāsu, uz pieminekļa centrālās daļas igauniski bija uzrakstīts «Nāve». Ar to vien barbariem nav bijis gana — no jauniem bērziņiem tie iztaisījuši krustu, kam piestiprinājuši uzrakstu «Mister Velliste», ar to domādami Igaunijas pieminekļu aizsardzības biedrības līderi, Igaunijā ļoti populāru cilvēku.

Jāteic, ka pēc šis barbariskās plosīšanās tautas pacietības mērs ir pilns, kaut arī mēs, protams, paliekam saprāta robežās un cenšamies būt pēc iespējas savaldīgāki. Kautlas ciemata pieminekļu aizsardzības biedrības vietējais līderis mūsu laikrakstā publicējis uzsaukumu Igaunijas jauniešiem, aicinādams neatbildēt uz vandalismu ar to pašu un izteikdams pārliecību, ka mēs atjaunosim šo pieminekli. Jāpiebilst vēl, ka darbojas komisija vainīgo noskaidrošanai.

***

Lielu uztraukumu Igaunijā radījusi mūsu vīru un brāļu atjaunotā iesaukšana «sboros» uz Černobiļu. Par šo tematu pēdējā gadā Igaunijas presē ļoti daudz rakstīts, jautājot, vai par kļūdām jāmaksā ar jauniem cilvēku upuriem. Bet...

***

Viens priecīgāks notikums: sestdien Igaunijas laukos pēc Tautas frontes aicinājuma strādāja simtiem brīvprātīgo.

ANNELI REIGASA,

speciālkorespondente