Sasaucas Latvijas ērģeles

No Barikadopēdija

Tāds nosaukums dots labdarības koncertu ciklam, ko organizē Latvijas Kultūras fonda ērģeļu centrs. Ar labiem panākumiem notikuši koncerti republikas koncertzālēs Katrīnas baznīcā Kuldīgā, Dubultu baznīcā Jūrmalā, Sīmaņa baznīcā Valmierā. Popularitāti iemantojuši koncerti Gārsenes un Cēsu luterāņu baznīcās. Pēc ilgāka pārtraukuma ērģeļmūzikas koncerttradīcijas atjaunojušās Vecauces un gluži nesen — Tukuma luterāņu baznīcā. Mērķis ir viens — iegūtos labdarīgos ziedojumus izmantot ērģeļu atjaunošanai un restaurēšanai.

Aicinām apmeklēt koncertus 24. septembrī plkst. 17 Alūksnes baznīcā, kur uzstāsies ērģelniece Lilita Circene un Tautas koris «Rīga», un 25. septembrī plkst. 16.30 Jaunpiebalgas baznīcā, kur koncertēs Ligita Arāja, Vita Kalnciema un Bruno Egle. Visi ziedojumi paredzēti Latvijas ērģeļu restaurācijai un aprūpei.

 

I. RUMBĒNA

 

Plašu atsaucību pagājušajā svētdienā guvis Latvijas Kultūras fonda Latvijas ērģeļu centra organizētais koncerts Tukuma luterāņu baznīcā. Vairāk nekā pustūkstotis apmeklētāju ar lielu atzinību uzņēma ērģelnieka Oļģerta Cintiņa, solista Druvja Kriķa, čellista Ērika Kiršfelda un Tukuma rajona skolotāju kora «Vanema» sniegumu (diriģents Romāns Vanags). Mākslinieki savus honorārus veltīja Tukuma ērģeļu atjaunošanai, saziedotie līdzekļi — vairāk nekā 1000 rubļu — arī paredzēti šim mērķim. Restaurācijas darbus apņēmies veikt pieredzējušais ērģeļmeistars Gunārs Dālmanis.

Attēlos:

* Pirms koncerta Tukuma luterāņu baznīcā.

* Ap pustūkstoš klausītāju. Apmēram tūkstoš rubļu ziedojums.

* Tautas kora «Vanema» diriģents Romāns Vanags.

  V. MASNOVSKA foto