Latvijas neatkarības idejas atbalstītājiem

No Barikadopēdija

Pērnais gads Latvijai bija masu aktivitātes un entuziasma gads, kurā daudz paveicām gandrīz tikai ar savu gribu, ticību, neatlaidību, ar savu brīvprātīgo atbalstītāju nesavtīgu palīdzību. Šobrīd demokrātijas un brīvības cīņu otrais posms no Tautas frontes prasa pulka profesionālāku un organizētāku darbu. Izmantojot visu Latvijas intelekta, argumentācijas, likumdošanas potenciālu, mūsu organizācijai būs jāpanāk, lai politiskā un ekonomiskā vara Latvijā patiesi nonāktu Latvijas tautas un tās jaunās valdības rokās. Izmantojot savu morālo, savu pārliecināšanas un propagandas spēku, mums jāpanāk tādas Latvijas vietējās un augstākās varas ievēlēšana, kam būtu spēks un prasme republiku vest pretī reālam valstiskumam un neatkarībai, pretī brīvai un vienotai Baltijai.

Atbilstoši šiem un tātad arī savas Programmas mērķiem mēs esam pārveidojuši LTF iekšējo struktūru, pārorientējušies uz izteikti profesionālu iekšpolitisko, ārpolitisko un politekonomisko darbību. Vistuvākajā laikā Tautas frontei jāveic daudzas ekonomiska un juridiska rakstura izstrādes, lai Latvijā īstenotu ekonomiskās patstāvības koncepciju, lai Vissavienības uzņēmumi pārietu uz Latvijas jurisdikciju, lai tautsaimniecība funkcionētu ekstrēmās situācijās. Sabiedriskās domas prognozēšanai ir neatliekami jāveic vairāki socioloģiski pētījumi un aptaujas. Latvijas politiskā plurālisma vārdā joprojām mums ir jāatbalsta un jāveicina citu demokrātisko kustību attīstība.

Tas prasīs nesalīdzināmi vairāk materiālo un finansiālo līdzekļu nekā līdz šim. Jāatceras, ka cīņā par tautas varu mūsu sīvākais pretinieks būs skaita ziņā apjomīgākais, pieredzējušākais, labi apmaksātais, represīvo orgānu atbalstītais un visādā ziņā privileģētākais vecās, birokrātiskās varas aparāts, ko būtībā uztur visa valsts ekonomika. Savukārt LTF vienīgie materiālo ienākumu avoti šobrīd ir biedru naudas, «Atmodas» izdošana, individuālie ziedojumi.

Ir pilnīgi skaidrs, ka bez atbalsta mums būs grūti vai pat neiespējami gūt izšķirīgus panākumus Latvijai liktenīgajā varas maiņas laikā. Tāpēc aicinām un lūdzam organizācijas, lauku saimniecības un uzņēmumus, kas ieinteresēti radikālā Latvijas ekonomiskās un politiskās dzīves pavērsienā, sniegt iespējamo materiālo palīdzību Latvijas Tautas frontei un pārskaitīt brīvos naudas līdzekļus mūsu kontā (100700765 Sociālās bankas operāciju pārvaldē).

Latvijai ir pavērusies vēsturiskās izvēles iespēja, kas jāizmanto, lai tas maksātu ko maksādams!

 

LATVIJAS TAUTAS FRONTES DOME

1989. gada 4. novembrī