Latvijas Tautas frontei

No Barikadopēdija

Latvijas ĻKJS Centrālās Komitejas V plēnuma dalībnieki apsveic Latvijas Tautas frontes izveidošanu.

Ļoti ceram, ka, veicot sabiedrības pārbūves procesa paātrināšanu uz demokrātijas, sociālisma un humānisma principiem, kurus izvirzījusi partijas XIX konference, Latvijas Tautas frontei izdosies konsolidēt republikas progresīvos spēkus, ievērojot visu Latvijas iedzīvotāju intereses.

Uzskatām, ka Latvijas Tautas frontei jākļūst par pārbūves procesa veicināšanas formu un paņēmienu kalvi, ar savu konkrēto darbību jāpārvar neuzticības barjeras un aizspriedumi visu tautību un sociālo grupu vidū.

Esam gatavi praktiski sadarboties ar Latvijas Tautas fronti aktuālu republikas attīstības jautājumu risināšanā, īpašu vērību veltot jaunatnes problēmām. Turpmāk varētu izveidot kopīgas programmas jaunatnes sociālajai un tiesiskajai aizsardzībai, kā arī ekonomisko, kultūras un izglītības jautājumu risināšanai, radīt struktūru jaunatnes organizāciju un apvienību darba koordinēšanai.

Apsveicam Latvijas Tautas frontes Domi un Daini Īvānu sakarā ar ievēlēšanu, vēlam radošu turpmāko darbu.

Latvijas ĻKJS Centrālās Komitejas V plēnuma dalībnieki