LTF Aicinājums Latvijas Republikas Augstākajai Padomei, Latvijas Republikas Prokuratūrai

No Barikadopēdija

Sakarā ar noziedzīgās organizācijas PSKP (LKP) īpašuma daļas nelikumīgu iztirgošanu, izsaimniekošanu vai arī privatizēšanu pēdējo gadu laikā, Latvijas Tautas fronte aicina:

1. Latvijas Republikas Augstāko Padomi likumdošanas ceļā noteikt kārtību, kādā nacionalizējams PSKP (LKP) īpašums, kas nelikumīgi iztirgots, izsaimniekots vai arī privatizēts.

2. Latvijas Republikas Prokuratūru vispārējas uzraudzības kārtībā pārskatīt visus darījumus, kas noslēgti par PSKP (LKP) mantu.

 

Paziņojums

PSRS okupācijas režīma stiprināšanā vislielākā nozīme bija Valsts Drošības komitejas darbam ar dažādām metodēm iesaistītajiem štata un ārštata darbiniekiem. Lai izbeigtu likvidētās LPSR VDK darbību Latvijas teritorijā, LTF valde aicina:

Latvijas Republikas Augstāko Padomi:

— izmantojot Austrumeiropas valstu pieredzi slepeno dienestu darbinieku atmaskošanā, izveidot Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputātu komisiju ar īpašām pilnvarām sniegt informāciju par Latvijas iedzīvotāju saistību ar VDK;

— noteikt kārtību, kādā VDK darbinieki, kuru darbībā nav kriminālnozieguma sastāva, var ieņemt amatus valsts varas un pārvaldes struktūrās.

2. VDK štata un ārštata darbiniekus mēneša laikā Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputātu komisijai rakstiski paziņot par sadarbības pārtraukšanu ar PSRS VDK struktūrām. Šis akts būs lojalitātes apliecinājums Latvijas Republikai.

3. Latvijas iedzīvotājus iesniegt Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputātu komisijai pierādījumus par konkrētu VDK darbinieku noziegumiem.

 

*** 

Aicinājums Latvijas Demokrātiskajai darba partijai, Latvijas Jaunatnes progresa savienībai

 

Mūsu organizācijas viennozīmīgi piedalās neatkarīgas Latvijas valsts atjaunošanas procesā. Mūsu programmatiskie dokumenti deklarē demokrātiskumu un godīgumu visās sabiedrības dzīves jomās.

Tādēļ, ja arī savā laikā LNKP (LDDP) un LJPS pārņēma kaut nelielu, tomēr LKP un LĻKJS īpašuma daļu, LTF valde aicina apliecināt savu labo gribu kalpot tautai, izlemjot jautājumu par šis īpašuma daļas nodošanu Latvijas valstij.

 

Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs

R. Ražuks