Latvijas valstsvīri Maskavā

No Barikadopēdija

1991. gada 25. augustā Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. Gorbunovs, Augstākās Padomes LTF frakcijas priekšsēdētājs J. Dinevičs, Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks I. Bišers, iekšlietu ministrs A. Vaznis un valdības pastāvīgais pārstāvis Maskavā J. Peters tikās ar PSRS aizsardzības ministru J. Šapošņikovu, iekšlietu ministru V. Baraņņikovu un Valsts drošības komitejas priekšsēdētāju V. Bakatinu, kurus PSRS prezidents M. Gorbačovs tikko iecēla amatos pēc KPFSR prezidenta B. Jeļcina kategoriska pieprasījuma.

Šajās tikšanās reizes tika apspriesti principi, uz kuriem turpmāk balstīsies attiecības starp Latvijas Republikas valsts institūcijām un šīm PSRS iestādēm, kā arī jautājumi par valsts institūciju un šo PSRS iestāžu sadarbību puča seku likvidēšanā.

Panāktas šādas vienošanās:

1. Sakarā ar aktīvu līdzdalību pučā tiek atstādināts no amata Baltijas kara apgabala pavēlnieks F. Kuzmins.

2. Visas minētās PSRS iestādes nesniegs nekādu atbalstu Rīgas OMON vienībai, bet koordinēs kopīgus pasākumus šīs vienības darbības izbeigšanai un tās atbruņošanai.

3. Latvijas Republikas valsts institūcijām nekavējoši tiks atdota visa tā manta, tai skaitā arī ieroči, kuru PSRS formējumi nelikumīgi atņēma janvāra un augusta puča laikā.

4. Ņemot vērā Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumu par Latvijas PSR Valsts drošības komitejas likvidāciju, uz Latviju izbrauks PSRS Valsts drošības komitejas pārstāvji, kas kopīgi ar Latvijas Republikas pilnvarotiem pārstāvjiem izlems visus jautājumus, kas saistīti ar minētā Augstākās Padomes lēmuma praktisku realizāciju.

 

Latvijas Republikas Ministru Padomes

pastāvīgā pārstāvniecība