«Es viņus esmu izvēlējies – tas nosaka manu attieksmi»

No Barikadopēdija
Augstākā Padome ieceļ ministrus

Ar šiem Ivara Godmaņa vārdiem sākās jauno ministru kandidātu apspriešana un iecelšana vakardienas Augstākās Padomes plenārsēdē, kura šim jautājumam veltīja dienas lielāko daļu līdz pulksten 17. 30, atstājot vienas — Iekšlietu ministrijas — līdera izvēli uz šodienu. Jaunā iekšlietu ministra kandidāta vārds netika nosaukts.

Deputāti izdarīja grozījumus likumdošanā, lai Augstākās Padomes deputātu (tādi ir četri: K. Šļakota, T. Eniņš, T. Jundzis un J. Dinevičs) līdzdalība izpildvarā būtu likumīga. LR AP nolēma atbrīvot no meža ministra pienākumiem Kārli Bani, pamatojoties uz viņa personisko iesniegumu.

Foto un televīzijas žurnālisti uzmanību, kā arī ziedus veltīja jaunajiem ministriem — ekonomisko reformu ministram Arnim Kalniņam («par» balsoja 102 no 120 deputātiem), rūpniecības un enerģētikas ministram Aivaram Milleram («par» 102 no 137), ārējās tirdzniecības ministram Edgaram Zausājevam («par» 103 no 120), labklājības ministram Teodoram Eniņam («par» 97 no 119), jūras lietu ministram Andrejam Dandzbergam («par» 106 no 119), meža ministram Kazimiram Šļakotam («par» 97 no 115), aizsardzības ministram Tālavam Jundzim («par» 90 no 114).

Parlaments apstiprināja arī valsts jaunās struktūras — tās vadīs valsts ministrs Jāni Dinevičs, par kura funkcijām līdz šim neesam runājuši.

Jānis Dinevičs informēja par sešām pārvaldāmajām struktūrām. Tās būs: valdības informācijas dienests; sabiedriski politisko organizāciju dienests; socioloģiskais dienests, kas nostiprinās atgriezenisko saiti ar sabiedrību; iekšējo struktūru pilnveidošanas dienests, kas, izmantojot ekspertu palīdzību, veidos politiskās stratēģijas plānošanas grupu; arhīvi. Valsts ministra vadīto struktūru funkcijās paredzēts analizēt sabiedriski politiskos procesus valstī un ieteikt valdībai, kā, tos respektējot, iespējams īstenot valdības programmu. Vienlaikus jāinformē sabiedriski politiskie spēki par valdības aktivitātēm, konsultējoties nepopulāru lēmumu pieņemšanas gaitā.

Klātesošos interesēja Jāņa Dineviča iespējas savienot jauno amatu ar līdzšinējiem pienākumiem Rīgas pilsētas deputātu padomē un LTF frakcijā. Jānis Freimanis atgādināja, ka Dineviča kungs ir arī delegācijas vadītājs sarunām ar PSRS.

Savukārt Aleksandram Kiršteinam šķita, ka gan sociāldemokratu partija, gan Rīgas deputātu padome, gan LTF frakcija, kurās darbojies Dineviča kungs, esot sašķēlušās vai par nogrimušas. Uz Kiršteina kunga vaicāto: «Vai tas pats nenotiks arī jauno Dineviča vadīto struktūru?» — Jānis Dinevičs atbildēja: «Ja jūs, Kiršteina kungs, nebūsit mans vietnieks, tad nenogrims.»

Runājot par pārējiem pienākumiem — frakcijas vadītājs, delegācijas vadītājs — gala vārdu sacīt Dinevičs uztic parlamentam. Par jauno valsts ministru balsoja 94 no 119 klātesošajiem deputātiem.

 

I. Egle