Valdība novērš trūkumus

No Barikadopēdija

1991. gada 11. janvārī LR MP pieņēmusi 13. lēmumu, ar kuru tā mēģina novērst trūkumus iedzīvotāju apgādē ar pārtikas precēm.

  • Atcelta valsts mazumtirdzniecības cena — 20 rubļi par vienu kilogramu liellopu un cūkas gaļas pusfabrikātiem bez kauliem. Nekavējoties jāpārtrauc tās pārdošana par šo cenu.
  • Atceltas arī brīvās mazumtirdzniecības cenas kulinārijas izstrādājumiem, zivju un konditorejas fabriku "Laima", "Uzvara" un "Staburadze" produkcijai, jau no 15. janvāra tai bija jānosaka regulējamas valsts mazumtirdzniecības cenas.
  • Līdz 20. janvārim jāpārskata liellopu un cūkas gaļas liemeņu izcirtumu sadalījums kategorijās, lai panāktu iespējami vienādu gaļas daudzumu vienas kategorijas gaļas izcirtņos.
  • Jāpārskata citu pārtikas preču valsts mazumtirdzniecības cenas.
  • Nolemts līdz 1. martam nepaaugstināt līdzšinējās zivju un to produktu mazumtirdzniecības cenas, taču vērtīgu sugu zivju un jūras produktu delikateses tomēr pārdos jau par brīvajām cenām.
  • Trešās kategorijas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos (uzņēmumu ēdnīcās) uzcenojuma līmeni nosaka pēc vienošanās starp ražošanas uzņēmuma un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma administrācijām, ņemot vērā reālās izmaksas, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo uzcenojumu — 25%.

Republikas pilsētu un rajonu izpildkomitejām jāmēģina rast iespēju no saviem budžeta līdzekļiem kompensēt sabiedriskās ēdināšanas izmaksu pieaugumu pirmskolas bērnu iestādēs un vispārizglītojošās skolās, šim nolūkam izveidojot speciālu fondu.

  • Lauksaimniecības ministrijai stingri jāseko tirdzniecības tīklam piegādājamās gaļas un citu pārtikas preču kvalitātei, precīzi jāizpilda tirdzniecības pasūtījums gan produkcijas apjoma, gan sortimenta ziņā.
  • Jāpalielina pārtikas produktu ražošana sīkā fasējumā.
  • Sociālās nodrošināšanas ministrijai jāpanāk, lai līdz 31. janvārim nestrādājošie pensionāri saņemtu janvārī paredzēto piemaksu, lai pabalstu saņemtu arī ģimenes ar bērniem un mātes, kas kopj bērnus.