KPFSR prezidenta vēstule

No Barikadopēdija

Krievijas prezidents Boriss Jeļcins nosūtījis PSRS Augstākās Padomes priekšsēdētājam Anatolijam Lukjanovam šādu vēstuli:

«Sakarā ar nekonstitucionālajām akcijām, ko veikusi personu grupa, kura dēvējas par Padomju Savienības vadību, uzskatām par nepieciešamu nekavējoties īstenot šādus pasākumus:

1. Divdesmit četru stundu laikā kopš brīža, kad Jūs saņemsit šo dokumentu, organizēt B. Jeļcina, I. Silajeva un R. Hasbulatova tikšanos ar PSRS prezidentu M. Gorbačovu. Uz tikšanos uzaicināt G. Janajevu.

2. Tuvāko triju dienu laikā izdarīt PSRS prezidenta M. Gorbačova medicīnisko izmeklēšanu, piedaloties speciālistiem — pasaules veselības aizsardzības organizācijas ekspertiem. Krievijas valdība uzņemas ar to saistītos valūtas izdevumus.

3. Izmeklēšanas rezultātus nodot atklātībai. Pozitīvu rezultātu gadījumā nekavējoties nodrošināt viņam iespējas atsākt PSRS prezidenta pienākumu pildīšanu.

4. Nekavējoties atcelt visus ierobežojumus Krievijas masu informācijas līdzekļu darbībai, vēl jo vairāk tāpēc, ka citās republikās šādi ierobežojumi nav noteikti.

5. Atcelt ārkārtējo stāvokli visā KPFSR teritorijā uz KPFSR Augstākās Padomes  sesijas darbalaiku, nodrošināt, lai KPFSR tautas deputāti varētu netraucēti izbraukt uz Maskavu un ierasties tajā.

6. Atvilkt karaspēku uz tā pastāvīgās dislokācijas vietām.

7. Nodrošināt KPFSR prezidentam iespējas netraucēti funkcionēt viņa rezidencē Kremlī.

8. Nekavējoties atjaunot visu veidu sakarus, lai varētu normāli funkcionēt Krievijas vadība.

9. Izbeigt draudu izteikšanu Krievijas vadībai, nodrošināt tās neaizskaramību un pārvietošanās brīvību.

10. Paziņot par nelikumīgi izveidotās PSRS valsts ārkārtējā stāvokļa komitejas likvidēšanu un atcelt visus tās lēmumus un rīkojumus.

KPFSR prezidents

B. Jeļcins

KPFSR viceprezidents

A. Ruckojs

KPFSR Ministru Padomes priekšsēdētājs

I. Silajevs

KPFSR Augstākās Padomes priekšsēdētāja vietas izpildītājs

R. Hasbulatovs