Par Latvijas teritorijā ievēlēto PSRS tautas deputātu līdzdalību PSRS Tautas deputātu IV kongresā

No Barikadopēdija

Ņemot vērā vairāk nekā viena miljona Latvijas Republikas iedzīvotāju pausto nepārprotami noraidošo attieksmi pret savienības līgumu, kā arī Baltijas republiku Augstāko Padomju 1990. gada 1. decembra kopīgajā sēdē Viļņā pieņemto aicinājumu PSRS Tautas deputātu IV kongresam, Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidijs nolemj:

1. Atsaukt tos Latvijas Republikas tautas deputātus, kuri vienlaikus ir arī PSRS tautas deputāti, no PSRS Tautas deputātu IV kongresa darbam Latvijas Republikas Augstākajā Padomē.

2. Aicināt visus pārējos Latvijas teritorijā ievēlētos PSRS tautas deputātus pārtraukt turpmāko līdzdalību PSRS Tautas deputātu IV kongresā un tā izveidotajās institūcijās.

3. Vēlreiz paziņot, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1990. gada 23. oktobra lēmumu Latvijas teritorijā ievēlētie PSRS tautas deputāti var uzstāties Latvijas Republikas vārdā tikai ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes pilnvarojumu.

 

 

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētāja vietnieks

A. Krastiņš

Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija sekretārs

I. Daudišs