Lietuvas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājam Vītautam Landsberģa kungam

No Barikadopēdija

Lietuvas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājam Vītautam Landsberģa kungam

Ar cieņu sekojam lietuviešu tautas nosvērtajai un mērķtiecīgajai darbībai un drosmei savas valsts neatkarības atjaunošana. Arī Latvijas Republikas Augstāka Padome 1990. gada 4. maija pieņēmusi Deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, ka arī par pārejas periodu šīs neatkarības reālai sasniegšanai. Tas nozīmē, ka šobrīd Lietuvas, Igaunijas un Latvijas jaunie parlamenti atkal atrodas principiāli līdzīgas pozīcijās uz Baltijas ce|a.

Skaidrs ir tas, ka mūsu mērķu sasniegšana vieglāk iespējama tad, ja Baltijas valstu augstāko valsts varas orgānu politika būs saskaņotāka un vienotāka. Tāpēc Latvijas Republikas tautas deputāti ierosina jau vistuvākajā laika uzsākt trīspusējas sarunas starp Latviju, Lietuvu un Igauniju par politiskas un saimnieciskas darbības koordinēšanu kopējās Baltijas neatkarības problēmas pacelšanu starptautiska līmenī. Mēs izsakām savu gatavību ciešai un konstruktīvai sadarbībai ar brālīgas Lietuvas Augstāko Padomi un valdību.

Rīga 1990. gada 4. maijā

Latvijas Republikas Augstākās Padomes vārdā Latvijas Republikas Augstākas Padomes priekšsēdētājs

A. GORBUNOVS