Diskusija

No Barikadopēdija
[[CN19880709|]]

8. jūlijā Latvijas Komunistiskās partijas CK Politiskās Izglītības namā notika zinātnisko padomju kopīgā paplašinātā sēde. Tā bija veltīta problēmām, kas saistītas ar sociālistisko revolūciju Latvijā 1940.  gadā. Sēdi organizēja Latvijas Komunistiskās partijas CK Partijas vēstures institūts un Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūts.

Sēdi atklāja Latvijas Komunistiskās partijas CK Partijas vēstures institūta direktore Ļ Zīle.

Runāja vēsturnieki, žurnālisti un sabiedriskie darbinieki. Viņu uzmanības centrā bija republikas darbaļaužu cīņa par padomju varu, starptautiskais stāvoklis un tā ietekme uz revolucionārajiem procesiem Latvijā, šo procesu specifika, 1940.  gada notikumi un toreizējā revolucionārā situācija, kas radīja priekšnoteikumus padomju varas atjaunošanai Latvijā. Notika diskusija, kurā tika izteikti dažādi viedokli, vērtējumi un secinājumi.

 

LATINFORM