Impērija agonijas ēnā

No Barikadopēdija

Svētdien, 13. janvārī, plkst. 12 sākās Augstākās Padomes ārkārtas plenārsēde. Vispirms deputāti apsprieda jautājumu par politisko situāciju Latvijā. AP priekšsēdētāja pirmais vietnieks D. Īvāns, kas šajā sakarā sniedza ziņojumu, teica, ka PSRS militāri rūpnieciskais komplekss kopā ar PSKP Baltijas valstīs organizē apvērsumu — revanšu par vēlēšanām, kurās demokrātiskā ceļā viņi nevarēja gūt uzvaru.

AP Prezidijs deputātiem apspriešanai bija iesniedzis aicinājuma projektu Latvijas tautai. Savu dokumenta projektu bija sagatavojusi frakcija «Līdztiesība", tajā pieprasīts atcelt likumus un lēmumus, ar kuriem tiek pārkāptas cilvēka tiesības (tajā skaitā karavīru tiesības), un pildīt visus PSRS prezidenta rīkojumus un PSRS konstitucionālās komisijas lēmumus, kā arī atcelt Ministru Padomes lēmumu par pārtikas produktu cenu paaugstināšanu. Augstākajai Padomei jāpieņem likums, kas visus Latvijas pastāvīgos iedzīvotājus pasludinātu par Latvijas Republikas pilsoņiem, kā arī jāizveido sabiedriskās saskaņas padome, kurā ietilptu vienāds deputātu skaits no abām frakcijām. Parlamentam jāpieņem lēmums par ministru kabineta maiņu, lai tajā būtu pārstāvētas visu iedzīvotāju slāņu intereses.

Deputāti A. Kiršteins, J. Škapars un J. Dinevičs aicināja frakciju «Līdztiesība" izšķirties — būt lojāliem pret LR vai atklāti pateikt, kāda ir viņu pozīcija.

A. Gorbunovs aicināja šajā ļoti sarežģītajā situācijā līdz pēdējam izmantot dialoga iespēju ar visām iedzīvotāju grupām. Uzsvērdams, ka viņam ne mazākās šaubas nerada premjerministra Godmaņa piemērotība valdības vadītāja amatam, Augstākās Padomes priekšsēdētājs izteica savu viedokli, ka varētu tikt izveidota koalīcijas valdība. Viņš atbalstīja mazākumfrakcijas ierosinājumu radīt sabiedriskās saskaņas padomi. Arī deputāts J. Biezais iestājās par nepieciešamību plenārsēdes darba kārtībā iekļaut šā jautājuma izskatīšanu.

Tautas manifestācijas laikā parlamenta sēdē bija pārtraukums, un deputātu lielākā daļa bija kopā ar Latviju mīlošiem cilvēkiem. Publicējam vairākus dokumentus, ko svētdien pieņēma parlaments.

Šajā dienā mums arī bija jāiesniedz tipogrāfijā iespiešanai avīze, kuru jūs saņemsit nedēļas vidū. Dod, Dievs, lai nākamnedēļ mūsu demokrātiski ievēlētais parlaments pastāvētu un strādātu!

A. Jauce