Pārdomas uz jaunā gadsimta sliekšņa

No Barikadopēdija

Šīs piezīmes ir interesantas, jo interesants ir to autors Stepons Stuļginskis, Lietuvas Rēriha biedrības priekšsēdētājs. Viņš dzimis 1908. gadā, 1933. g. kļuva arhitekts, 1940. g. — pasniedzējs universitātē, 1945. g. — arhitektūras fakultātes dekāns. No 1970. gada — pensionārs. Un vēl jāpiebilst: represēts 1949., reabilitēts — 1955. gadā. Nav izslēgts, ka Stuļginska publikāciju ciklā izklāstītās domas kāds uzskatīs par ķecerīgām, laikam neatbilstošām. Kaut gan, pēc mūsu uzskatiem, kad visi spēki tiecas pēc suverenitātes (un turklāt katrs no šiem spēkiem to izprot citādāk), sabiedrībai vajadzētu ieklausīties domās, kas it kā nav laikmetīgas, lai saglabātu sevī skaidrību un paškritiku.