Cienījamie Bauskas rajona iedzīvotāji!

No Barikadopēdija


Priekšvēlēšanu kampaņas gaitā neuzdrošinājos izmantot «Padomju Jaunatnes» slejas savas platformas izklāstam, lai kāds neteiktu, ka esmu neobjektīvs attiecībā pret citiem deputātu kandidātiem, lai neviens man nevarētu pārmest dienesta stāvokļa izmantošanu. Kaut gan «Padomju Jaunatne» nevienam deputāta kandidātam vai uzticības personai neatteica publikācijas iespējas. Sirsnīgi pateicos jums par milzīgo aktivitāti un uzticēšanos.

Naktī uz pirmdienu uzzināju vēlēšanu rezultātus, biju neaprakstāmi pārsteigts un pilnīgi skaidrs man kļuva pats galvenais – turpmāk radikāli jāpārkārto vēlētāju un deputātu attiecības. Arī jums, cienījamie vēlētāji, skaidrāk jāapzinās savs pienākums un atbildība, jo turpmāk tieši jūs būsit tie, kuru viedokli es pārstāvēšu gan PSRS parlamentā, gan mūsu republikā. Es allaž paturēšu prātā, ka jūs bijāt tie, kas man piešķīra šo godpilno, atbildīgo un smago misiju. Savu pilnvaru laikā allaž ar jums konsultēšos un jūsu gribu ņemšu vērā. Šai sakarā vēlreiz gribu atgādināt ierosinājumu, ko vairākkārt jau izteicu: ļoti nepieciešams sakārtot rajona radiotranslācijas tīklu. Jūs varēsit ne tikai dzirdēt rajona padomes sesijas, rajona dzīves vitāliem jautājumiem veltītas apspriedes, bet arī radīsit iespēju deputātiem sniegt pārskatu par padarīto, visa rajona priekšā atbildēt uz jautājumiem. Personīgi man nav nekādu iebildumu pret to, ka jūs uz mani izdarīt spiedienu, par ko dažs labs agrāk, PSRS Konstitūcijas labojumu apspriešanas gaitā, mūsu republikā satraucās. Tas ir normāli, tikai tā ir demokrātija. Jo, ja deputāta un vēlētāja viedoklis atšķiras, nepieciešama diskusija.

Esmu reālists, leiputrijas kalnus neesmu jums solījis un arī nesolu, diez vai spēšu risināt rajona dzīves iekšējos jautājumus. Priekšvēlēšanu sapulču gaitā jau vienojāmies, ka šobrīd pats galvenais ir Latvija un tās liktenis. Jāpanāk, lai Maskava mūs dzird, un tāpēc konsekventi iestāšos par tā priekšlikuma realizāciju, kas jau formulēts Tautas frontes Domes valdes paziņojumā: jāizveido Baltijas republiku PSRS tautas deputātu asociācija, kas izstrādātu kopējo platformu partijas 19. Vissavienības konferencē akceptētas pārbūves veicināšanai. Manuprāt, būtu absolūti nepieciešams, lai šīs apspriedes pārraidītu visu triju republiku TV. Lai vēlētāji rūpīgi varētu sekot, kā balso un par ko iestājas viņu deputāti.

Gribu pateikties gan daudzajiem desmitiem darba kolektīvu, kas izvirzīja manu kandidatūru, gan LTF, gan uzticības personām (to vidū Tautas māksliniecei Dinai Kuplei, kā arī folkloras kopai «Skandinieki», Mudītei Šneiderei un citiem māksliniekiem), gan partijas Bauskas rajona komitejai un izpildkomitejai, gan laikraksta «Bauskas Dzīve» redakcijai, apgabala vēlēšanu komisijai. Paldies Mudītei Kalniņai, Ilgaram Krauzem, Aināram Bašķim, Emeritai Buķelei, Arturam Kauliņam, Laimonim Rācenājam, Imantam Lancmanim, Inārai Bedanovai, Dainai Ziemelei, Agnesei Vielei, Vitālijam Aizbaltam, Ainai Mednei, Armandam Grīnbergam un daudziem citiem. Bet īpaši sirsnīgs paldies jums, cienījamie vēlētāji. Apsolu arī turpmāk tikties ar jums, apmeklēt tos darba kolektīvus, kuros nepaguvu būt saspringtās vēlēšanu kampaņas laikā. Nobeigumā gribu aicināt – sāciet jau laikus domāt par to «komandu», kas jūsu rajonu pārstāvēs tajā Latvijas parlamentā, ko vēlēsim šoruden.

Cienījamie vēlētāji! Īpaši gribu uzsvērt, ka jūsu lielā vienotība palīdzēs gan «Padomju Jaunatnei», gan LTF, gan republikas komjaunatnes CK birojam.

Dziļā cieņā, pateicībā un uz palīdzību cerot,

jūsu ANDREJS CĪRULIS

«Bauskas Dzīve», 1989. gada 30. martā