Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajā Komitejā sakarā ar PSKP CK paziņojumu par stāvokli Baltijas padomju republikās

No Barikadopēdija
Versija 2012. gada 15. maijs, plkst. 10.49, kādu to atstāja Ilmars (Diskusija | devums) (Set original images)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)

Latvijas Komunistiskās partijas CK birojs uzskata, ka PSKP CK paziņojumam par stāvokli Baltijas republikās ir liela politiska nozīme partijas organizāciju darbībā un visas republikas dzīvē. Tajā ietvertie secinājumi dziļi jāpārdomā un uz tiem jābalsta konkrēta rīcība sabiedriski politiskās situācijas normalizēšanai republikā.

Latvijas Komunistiskās partijas CK birojs atzīmē, ka Latvijā patiešām vērojamas separātisma izpausmes, sastopams pretpadomju, nacionālistisks un šovinistisks noskaņojums.

Šajā situācijā Latvijas Komunistiskās partijas CK birojs uzskata par nepieciešamu vēlreiz uzsvērt, ka mūsu nostāja paliek nemainīga: mēs esam par suverēnu Latviju kvalitatīvi atjauninātas padomju federācijas sastāvā, par jaunu Latvijas Komunistiskās partijas kā neatņemamas PSKP sastāvdaļas statusu.

Ar savu darbību mēs arī turpmāk centīsimies padziļināt pārbūvi un sabiedrības demokratizāciju un šai nolūkā risināsim dialogu ar visām sabiedriskajām organizācijām un kustībām un sadarbosimies ar tām no šīm organizācijām un kustībām, kas iestājas par kardinālu sociālisma atjaunināšanu, par revolucionāru pārbūvi.

Latvijas Komunistiskās partijas CK birojs uzsver, ka Padomju Latvijas komunistu un visu darbaļaužu svarīgākais patriotiskais un internacionālais pienākums ir pašaizliedzīgi strādāt, lai pārvarētu krīzes stāvokli ekonomikā, radītu jaunu cilvēku dzīves kvalitāti. Tam jākļūst par visu Latvijas tautas sociālo un nacionālo grupu konsolidācijas pamatu. Īpaša atbildība par partijas spēku vienotību un arvien lielāku ieguldījumu pārbūvē gulstas uz katru komunistu, uz partijas pirmorganizācijām, uz partijas komitejām.

Latvijas Komunistiskās partijas CK birojs aicina izturēties mierīgi, rīkoties nosvērti un pieņemt pārdomātus lēmumus.

Republikas liktenis, tās nākotne ir mūsu rokās!