Tiksimies Mežaparkā 7. oktobrī plkst. 15.00! Aicinājums uz koncertmītiņu

No Barikadopēdija
Versija 2012. gada 18. septembris, plkst. 19.49, kādu to atstāja Andrejs (Diskusija | devums)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)

Savādā, skurbinošā, mūsu gara spēku audzējošā vasara nolīgota. Aiziet septembris ar Latvijas Tautas frontes drudžaino, taču stingru atbildīgumu viesošo tapšanu. Klāt dibināšanas kongress.

Šajos mēnešos esam iztaisnojušies, un tagad sabiedrība mazdrusciņ vairāk jūtas stāvokļa noteicēja. Mūs apņem jauna tipa sociāla un nacionāla vienotība, pozitīvas darbības griba un spēja. Šī vienotība lai ir arī kongresā un ap to un jo sevišķi lai pavada Tautas fronti un tās atbalstītājus visos konkrētajos darbos, kuri būs jāuzsāk tuvākajā laikā. Mums būs jāizvēlas un jāievēl mūsu republikas vadībā tādi politiķi, kuri apņemas un spēj izvest Latviju no ekonomiskas, ekoloģiskas un demogrāfiskas krīzes. Tādus, kuri beidzot pateiks patiesību arī par 1959. gada viltus internacionālistu uzkundzēšanos un līdz ar to pavērs iespēju izmēzt visas neostaļinisma paliekas un tātad ieprogrammētu rīcības mazspēju no mūsu saimnieciskās un politiskās dzīves prakses. Mums būs daudz un pozitīvi jāstrādā arī katram savā vietā, tuvākajā apkārtnē.

Kopīga skaidra doma un vienota mērķa izjūta ir atjaunotnes piekritēju īpaša rūpe. Jo mūsu vienotībai ir jāpārsver un jāpārspēj cita tipa vienotība — sabiedrības inertās daļas vienošanās kopīgā snaudā, bezatbildīgā inercē, kas arī pamazām kļūst par graujošu spēku. Latvijas Tautas frontes kongresa priekšvakarā visi kopā vēlreiz pievērsīsimies mūsu pārbaudītajiem konsolidācijas ieročiem — aktuālam publicistiskam vārdam un tautas līdzšinējo gaitu apkopojošiem simboliem. Būsim kopā ar Tautas frontes līderu — juristu un vēsturnieku, tautsaimnieku un dzejnieku — runām un ar mums visiem tuvajām un pazīstamajām, tautas svētākās jūtas izteicējām dziesmām, sanāksim īpašā kongresa priekšvakara tautas manifestācijā — koncertmītiņā Mežaparka Lielajā estrādē 7. oktobra pēcpusdienā. Domu lai karsē oratori, pašus lai sasilda dziesmas, kurām gribēsim un varēsim līdzdziedāt.

Tautas darbīgās daļas spēks ir pieaudzis. Apbrīnojama ir jauniešu, šīs rokmūzikas paaudzes, disciplīna un darboties griba katram savās Tautas frontes atbalsta grupās. Māras Zālītes un Zigmara Liepiņa muzikālā izrāde Lāčplēša simtgadei ir vēlreiz apliecinājusi, ka šī paaudze — agrāk gandrīz nevadāmā sabiedrības daļa — savā dzīves izjūtā sāk arvien vairāk piepulcēties visas tautas kopīgiem mērķiem. Taču vasara, īpaši festivāls «Baltica-88», parādīja, ka mums ir mūzika un dziesmas, kurās saliedējas it visas paaudzes. Tās ir tautasdziesmas un vēsturiski patriotiskas dziesmas. Šīs, kā arī strēlnieku dziesmas, netaisnīgi deportēto dziesmas un tagadnes dziesmas par tautas sāpi un apņēmību skanēs 7. oktobrī Lielajā estrādē. Turklāt tādas, kuras ikviens klausītājs varēs līdzdziedāt, pie ieejas iepriekš iegādājoties arī dziesmu tekstu lapiņas. Tai ir jābūt līdzdziedāšanas dziesmu dienai. Bet priekšdziedātāji un priekšā spēlētāji būs Ieva Akurātere, Silvija Silava, Raimonds Pauls, kori, folkloras grupas un pūtēju orķestri.

TAUTAS MANIFESTĀCIJAS ORGANIZĒTĀJI AR VILI KRŪMIŅU PRIEKŠGALĀ UN IT ĪPAŠI REŽISORS PĒTERIS PĒTERSONS AICINA KATRU LATVIJAS KORI UN FOLKLORAS KOPU, KAM IR IESPĒJA PILNĀ VAI NEPILNĀ SKAITĀ PIEDALĪTIES ŠAI SARĪKOJUMĀ, BŪT MEŽAPARKĀ JAU DIVAS STUNDAS PIRMS SARĪKOJUMA SĀKUMA, KAS PAREDZĒTS PULKSTEN 15, LAI IEŅEMTU VIETAS UZ LIELĀS ESTRĀDES UN ATSTĀTU VISUS SKATĪTĀJU SOLUS PĀRĒJIEM MANIFESTĀCIJAS DALĪBNIEKIEM.

Igaunijā līdzīgs koncertmītiņš septembrī sapulcēja 300 000 disciplinētu savas republikas pārbūves cīnītāju ar Igaunijas KP CK pirmo sekretāru Vaino Veljasu viņu vidū. Rādīsim arī mēs 7. oktobrī, ka esam nevis tikai «vietējie iedzīvotāji», bet tauta, kas spēj jūtās un domās vienoties par šīs manifestācijas devīzi — par tiesisku valsti Latvijā! Jo vairāk tāpēc šī tautas manifestācija būs vietā tieši 7. oktobrī.

ARNOLDS KLOTIŅŠ