LTF dibināšanas kongress notiks 8. un 9. oktobrī

No Barikadopēdija
Versija 2013. gada 10. novembris, plkst. 23.20, kādu to atstāja Ilmars (Diskusija | devums) (Set original images)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)

30. augustā notika Radošo savienību Kultūras padomes paplašinātā sēde kopā ar Tautas frontes koordinācijas centra, iniciatīvas un atbalsta grupām, Baltiešu un slāvu biedrības pārstāvjiem. Sēdē piedalījās sabiedrisko organizāciju, garīdzniecības, neformālo apvienību, mākslinieciskās un tehniskās inteliģences pārstāvji, strādnieki, zemnieki, kā arī masu informācijas līdzekļu darbinieki.

Sanāksme apsprieda darba grupu izstrādātos LTF Programmas un Statūtu projektus. Izteiktos papildinājumus un grozījumus redakcijas komisija ņem vērā, sagatavojot šo dokumentus projektus nodošanai plašai sabiedrības apspriešanai. Tie tiks publicēti nākamnedēļ laikrakstos „Padomju Jaunatne” un „Sovetskaja molodež”.

Sanāksme vienprātīgi nolēma sasaukt Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresu 1988. gada 8. un 9. oktobrī Rīgā. Tika izveidota organizācijas komiteja, kas 1. septembrī pulcējās pirmajā sēdē.

Plašāku informāciju sniegsim vēlāk, šobrīd pašu nepieciešamāko.

Pirmkārt, ir saņemta Latvijas Kultūras fonda atļauja līdzekļus TF dibināšanas kongresa vajadzībām ieskaitīt norēķinu kontā Nr. 000702902 Latvijas PSR Dzīvokļu, komunālās saimniecības un sociālās attīstības bankas Rīgas pilsētas norēķinu un operāciju pārvaldē ar norādi: „LTF dibināšanas kongresam”. Pirmo iemaksu jau izdarījis pats Kultūras fonds 8000 rubļu apmērā.

Otrkārt, organizācijas komiteja lūdz līdz 20. septembrim pieteikt LTF Koordinācijas centrā Rīgā, K. Barona ielā 12,

tālr. 284735,

nodibinātās atbalsta grupas. Pārstāvniecību kongresā varēs gūt tikai līdz šim datumam pieteiktās grupas.

Treškārt, ņemot vērā šībrīža informācijas nepietiekamību, organizācijas komiteja uzskatīja par neiespējamu šobrīd izlemt jautājumu par pārstāvniecību un delegātu izvirzīšanas kārtību. To izlems 21. septembra rīta sēdē, par ko tūdaļ pat tiks sniegta informācija.

Un vēl – LTF koordinācijas centrs ar laikrakstu palīdzību lūdz atsaukties tos Rīgas pilsētas iedzīvotājus, kas no 7. līdz 9. oktobrim var piedāvāt savu viesmīlību un naktsmājas kongresa delegātiem no ciemiem un ciematiem, lauku rajoniem un citām republikas pilsētām. Piedāvājumu lūdzam dariet zināmus līdz 20. septembrim.