Lietuvas Augstākās Padomes sesijā

No Barikadopēdija

Viļņa (TASS). 28. martā Lietuvas Augstākās Padomes deputāti plenārsēdē apsprieda republikas pagaidu pamatlikuma labojumus, kas attiecas uz Lietuvas Augstākās Padomes Prezidija izveidošanu. Tajos paredzēts, ka Prezidija sastāvā būs Augstākās Padomes priekšsēdētājs, viņa vietnieki, Augstākās Padomes sekretārs un citi Prezidija locekļi — pavisam 11 cilvēki —, kurus tieši ievēlēs deputāti. Konstitūcijas grozījumi nodoti galīgai izstrādāšanai redakcijas komisijā.

Sesijā deputāti noklausījās informāciju par darbu pie likumprojekta par politiskām partijām, kas noteiks partiju darbības apstākļus republikā. Tajā paredzēts, ka politiskās partijas var tikt reģistrētas Tieslietu ministrijā, ja partijā ir apvienojušies vismaz 500 cilvēki. Likumprojektā paredzēts arī aizliegt ārvalstu politisko partiju un citu organizāciju darbību republikā. Paredzēts, ka politiskās partijas, nevarēs saņemt finansiālu atbalstu no citām valstīm.

Augstākās Padomes priekšsēdētājs V. Landsberģis nolasīja pārskatu par politisko situāciju Lietuvā un ap to.

Šodien sesija turpinās darbu.