Interesants priekšlikums

No Barikadopēdija

Šobrīd katrs no augstām tribīnēm izteiktais vārds spēj radīt lielu rezonansi tautā. Arvien mazāk kļūst parādību un procesu, kurus varētu un drīkstētu analizēt viennozīmīgi. Atceroties LKP CK sekretāra I. Ķezbera domu, kuru viņš sacīja republikas žurnālistu ārkārtējā kongresā, par nepieciešamību palielināt partijas darba atklātību, interesants šķiet šis dokuments, kurš redakcijai tika iesniegts.

 

Latvijas Nacionālās neatkarības kustības Padomes iesniegums.

Sakarā ar to, ka televīzijas raidījumos ar J. Dzenīša un B. Šteinbrika piedalīšanos ir izskanējuši nepamatoti aizvainojoši mājieni, kas attiecināti uz LNNK, kā arī sakarā ar to, ka Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas pirmā sekretāra J. Vagra un Komunistiskās partijas biedra S. Zukuļa publicētajās runās ir pret LNNK vērsti nepamatoti apvainojumi, kā arī ņemot vērā to, ka LNNK nav līdz šim dotas iespējas šos apvainojumus publiski atspēkot, griežamies ar ierosinājumu vistuvākajā laikā dot iespēju republikas iedzīvotāju priekšā tiešā televīzijas pārraidē tikties 5— 7 LNNK pārstāvjiem ar līdzīgu skaitu Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas, LPSR Prokuratūras un LPSR Iekšlietu ministrijas, un LPSR Valsts drošības komitejas pārstāvju atklātā sarunā, īpaši vēlama J. Vagra, J. Dzenīša un B. Šteinbrika piedalīšanās. Iespējams, ka arī A. Rubiks atradīs par iespējamu piedalīties šai domu apmaiņā. Tā kā daļa minēto LKP biedru un trīs neminētie LNNK pārstāvji ir PSRS AP deputātu kandidāti, šāda tikšanās ir īpaši aktuāla un neatliekama.

Līdz ar šo nosūtām visiem minētajiem LPSR iedzīvotājiem laipnu aicinājumu piedalīties atklātā sarunā ar LNNK.

Vēlamais tikšanās ilgums varētu būt ne mazāks par 1 stundu, jo jautājumi, kas saistās ar LNNK, kā arī jautājumi par LKP vadošo lomu sabiedrībā nevar tikt aplūkoti steigā un pavirši.

Cerībā, ka Valsts televīzijas un radioraidījumu komiteja atbalstīs mūsu iniciatīvu, lūdzam darīt zināmu mums iespējamās tikšanās laiku un vietu.

 

Redakcijas piezīme.

Ir zināms, ka Valsts televīzijas un radioraidījumu komiteja savu piekrišanu šim iespējamam raidījumam jau ir devusi.