PSKP XIX Vissavienības konference sākusi darbu

No Barikadopēdija
Versija 2012. gada 24. septembris, plkst. 21.10, kādu to atstāja Ilmars (Diskusija | devums) (Set original images)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)

28. jūnijā pulksten 10 rītā Kremļa Kongresu pilī sākās Padomju Savienības Komunistiskās partijas XIX Vissavienības konference. Zālē klātesošie ar aplausiem sveica PSKP CK Politbiroja locekļus M. Gorbačovu, V. Vorotņikovu, A. Gromiko, Ļ. Zaikovu, J. Ļigačovu, V. Ņikonovu, N. Rižkovu, N. Sļuņkovu, M. Solomencevu, V. Čebrikovu, E. Ševardnadzi, V. Ščerbicki un A. Jakovļevu.

Konferenci atklāja M. Gorbačovs. Pēc viņa priekšlikuma delegāti ievēlēja konferences prezidiju.

Pēc J. Ļigačova priekšlikuma ievēlēja konferences sekretariātu, redakcijas komisiju un mandātu komisiju.

Tika apstiprināta konferences darba gaita un reglaments. Izskatīšanai konferencē iesniegti šādi jautājumi:

1. Par PSKP XXVII kongresa lēmumu realizēšanas gaitu, divpadsmitās piecgades pirmās puses galvenajiem rezultātiem un partijas organizāciju uzdevumiem pārkārtošanās procesa padziļināšanā;

2. Par pasākumiem partijas un sabiedrības dzīves tālākai demokratizācijai.

Tika pieņemts lēmums abos darba kārtības jautājumos noklausīties vienotu referātu.

PSKP Centrālās Komitejas referātu partijas XIX Vissavienības konferencei «Par PSKP XXVII kongresa lēmumu realizēšanas gaitu un uzdevumiem pārkārtošanās padziļināšanā» nolasīja PSKP CK ģenerālsekretārs M. Gorbačovs.

Referātu klātesošie uzmanīgi noklausījās un daudzkārt pārtrauca aplausiem.

Pēc tam delegāti sāka referāta apspriešanu.

Partijas Vissavienības konference turpina darbu.

***

 

Partijas XIX Vissavienības konferences delegāti 27. jūnijā ciemojās Zvaigžņu pilsētiņā. Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieks Ģirts Jakovļevs sarunā ar kosmonautu Anatoliju Solovjovu.

TASS foto Maskava (TASS)