Sirsnīgs paldies!

No Barikadopēdija
Versija 2020. gada 20. novembris, plkst. 09.25, kādu to atstāja Edgars (Diskusija | devums)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)

Laikraksta «Latvijas Jaunatne» redakcija sirsnīgi pateicas visiem, kas šajās ārkārtējās krīzes dienās mums zvanīja, uzmundrināja mūs, paldies visiem tiem, kas mums centās palīdzēt.

Paldies par koleģialitāti Latvijas televīzijai un radio, kas bija gatavi savu ētera laiku atvēlēt arī preses žurnālistiem, kompensējot viņu piespiedu bezdarbību. Jūsu piedāvāto iespēju paturam prātā, jo papīra atkal drīz var nebūt.

Īpaši sirsnīgs paldies Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapam a. god. Kārlim Gailīša kungam. Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Konsistorijai par tās godprātīgo un mūsu patieso cieņu pelnošo lēmumu izdot kristīgo laikrakstu «Svētdienas Rīts» divreiz biežāk un «Latvijas Jaunatnes» neiznākšanu kompensēt, atvēlot papildu divas lapas laikrakstā «Svētdienas Rīts».

Tāpat īpaši sirsnīgs paldies Līgatnes papīrfabrikas direktoram Ilmāram Norītim, kas rada iespēju «Svētdienas Rītam» pārdot un ar savu transportu atvest vairākus papīra ruļļus, lai «Svētdienas Rīts» — tagad jau vajadzības gadījumā — operatīvi varētu palīdzēt «Latvijas Jaunatnei».

Paldies «Atmodai» par piedāvājumu sadarboties. Paldies Agrorūpniecības komitejai Ģēģera kunga personā, Maskavas rajona komjaunatnes komitejai, Latvijas Žurnālistu savienībai, visām organizācijām un iestādēm, kas bija ieinteresētas mūsu iznākšanas ātrākā atsākšanā.

Paldies visiem individuālajiem zvanītājiem, kas bija gatavi momentāni piedalīties «makulatūras kampaņas» sarīkošanā un citādā veidā mūs pabalstīt. Šajās dienās redakcijā atskanēja tikai viens zvans, kura autors pieprasīja atlīdzību par nesaņemtajiem numuriem.

Mīļš paldies! REDAKCIJA