Latvijas Komunistiskās partijas Rīgas pilsētas komitejas biroja lēmums par PSKP Rīgas pilsētas partijas organizācijas jaunas avīzes izveidi

No Barikadopēdija
Versija 2012. gada 9. decembris, plkst. 20.52, kādu to atstāja Ilmars (Diskusija | devums) (Set original images)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)

1990. GADA 11. APRĪLĪ

PAR PSKP RĪGAS PILSĒTAS PARTIJAS ORGANIZĀCIJAS JAUNAS AVĪZES IZVEIDI

1. Nolūkā informēt iedzīvotājus, PSKP biedrus par pārbūves procesiem, demokratizācijas un atklātuma padziļināšanu visās sabiedriskās dzīves sfērās, sabiedriskās domas veidošanu politiskās cīņas apstākļos izveidot jaunu Rīgas pilsētas partijas organizācijas avīzi, izmantojot ar partijas Rīgas pilsētas komitejas biroja 1990. gada 4. aprīļa lēmumu likvidētās avīzes «Rīgas Balss» kā Latvijas Komunistiskās partijas Rīgas pilsētas komitejas un pilsētas izpildkomitejas bijušā orgāna materiāli tehnisko bāzi.

Sākotnējā periodā noteikt jaunās partijas avīzes apjomu 8 lappuses laikraksta «Pravda» pusformātā divās valodās ar periodiskumu trīs reizes nedēļā, vienas reizes tirāža ne mazāk kā 60 000 eksemplāru, nominālā cena 3 kapeikas par numuru.

Lūgt Latvijas Komunistiskās partijas CK biroju šo lēmumu apstiprināt.

2. Pildot Latvijas Komunistiskās partijas Rīgas pilsētas komitejas biroja 1990. gada 4. aprīļa lēmumu, atbilstoši pastāvošajai likumdošanai no ieņemamā posteņa atbrīvot laikraksta «Rīgas Balss» redaktoru J. Mozuli.

3. Par Rīgas pilsētas partijas organizācijas jaunās avīzes redaktoru apstiprināt Hariju Grimmu un no 1990. gada 11. aprīļa viņam kopā ar partijas pilsētas komitejas nodaļām uzdot jaunās redakcijas kadru komplektēšanu, štatu un struktūras veidošanu, jaunās avīzes pirmā numura izlaidi sagatavot līdz šā gada aprīļa beigām.

4. Lūgt PSKP Latvijas izdevniecību (PSKP biedru K. Dunduru) uz atbrīvoto poligrāfisko jaudu, iedalīto papīra fondu, telpu, darba vietu un to iekārtojumu, organizācijas tehnikas līdzekļu utt. bāzes nodrošināt jaunās avīzes izlaides tehnoloģiju.

5. Rīgas pilsētas partijas organizācijas avīzes pirmā numura sagatavošanas un izlaides periodā uzskatīt par iespējamu atjaunot laikraksta «Rīgas Balss» kā pilsētas vakara avīzes izlaidi.

 

Sekretārs A. KLAUCĒNS 
LĒMUMA KOMENTĀRS

Rīgas Balss, Nr. 76 (1990-04-12)

 

Pēc partijas pilsētas komitejas biroja 1990. gada 4. aprīļa jau zināmā lēmuma pieņemšanas par sava preses orgāna - laikraksta «Rīgas Balss» slēgšanu pagājusi apmēram nedēļa. Šajā laikā partijas pilsētas komiteja saņēma partijas organizāciju, darba kolektīvu, atsevišķu komunistu, pilsoņu daudz mutvārdu un rakstisku iesniegumu, kas satur dažādus, dažkārt diametrāli pretējus viedokļus.

Sperot šādu soli, mēs sapratām, ka reakcija nebūs viennozīmīga. Tomēr atstāt izveidojušos situāciju, ņemot vērā laikraksta pozīciju, uzskatījām par neiespējamu. Šajā laikā notikusi vesela virkne tikšanās reižu, sarunu ar redakcijas, Latvijas Kompartijas CK izdevniecības darbiniekiem, apspriežot turpmāko rīcību. Mums izdevās atrast savstarpēji pieņemamu risinājumu.

No šodien publicētajiem partijas pilsētas komitejas biroja materiāliem un to komentāriem jūs, cienījamie lasītāji, uzzinājāt, ka pieņemts lēmums uz laikraksta «Rīgas Balss» bāzes izveidot divus jaunus izdevumus, par pilsētas partijas organizācijas jaunās avīzes redaktoru apstiprināts pieredzējušais žurnālists H. Grimms, uzzinājāt par jaunas redakcijas veidošanu. Ar Latvijas partijas CK izdevniecības direktoru K. Dunduru saskaņota visa nepieciešamā rīcība jaunās avīzes izlaidei, lai jau aprīļa beigās tā atrastu savu lasītāju.

Ņemot vērā rīdzinieku vajadzības pēc ikdienas pilsētas avīzes un panākto vienošanos par nepieciešamību šajā pārejas periodā maksimāli objektīvi atspoguļot dažādu iedzīvotāju sociālo grupu, sabiedriski politisko kustību viedokļus un intereses, partijas pilsētas komitejas birojs pieņēma lēmumu par iespēju atjaunot pilsētas vakara laikraksta izlaidi, līdz nāks klajā Rīgas pilsētas partijas organizācijas jaunā avīze.

 

Partijas Rīgas pilsētas komitejas preses grupa