Nacionālās simbolikas lietā

No Barikadopēdija

Kā jau ziņots mūsu laikrakstā, jautājumā par nacionālo simboliku republikā izveidota īpaša apakškomisija, kas darbojas LPSR Augstākās Padomes darba grupā Latvijas PSR Konstitūcijas un citu republikas likumdošanas aktu pilnveidošanai. Līdz šā gada 5. septembrim komisijai jāizstrādā konkrēti pamatoti priekšlikumi, tādēļ pēc minētās apakškomisijas priekšsēdētāja vietnieka, Zinātņu akadēmijas akadēmiķa J. Stradiņa ierosmes kopš augusta sākuma tai adresētās vēstules ar lasītāju viedokļiem regulāri saņemtas «Padomju Jaunatnes» redakcijā.

Absolūti lielākā daļa lasītāju apsveic domu par LPSR Augstākās Padomes dekrēta pieņemšanu jautājumā par nacionālās simbolikas izmantošanu. Vēstulēs uzsvērts, ka viens no tikumiskās audzināšanas pamatakmeņiem ir svētuma jēdziena stabila vieta katra cilvēka sirdī. Plaši pausts viedoklis, ka sarkanbaltsarkanā karoga un latvju rakstu nozīmi vēlams patiesi un vispusīgi izskaidrot masu informācijas līdzekļos (svarīgi — populāri paskaidrojot to latviski nerunājošiem republikas iedzīvotājiem, meklējot paralēles citu nāciju simbolikā). Iedzīvotāji iestājas par padomju tautu savstarpēju cieņu, sapratni un domstarpību izskaušanu.

Lasītāju vēstules neapšaubāmi ir uzskatāmas par īpatnu sabiedrības noskaņu barometru. Pienākušas daudzas kolektīvās vēstules, to skaitā Liepājas un Valmieras teātru izrāžu apmeklētāju nostājas apliecinājumi, kas rakstīti uz izrādes afišām. Daudzos sūtījumos izteikti lietišķi ierosinājumi, vērā ņemami priekšlikumi, lasāma nopietna republikas pašreizējās valsts simbolikas likumdošanas aktu analīze. Domāju, ka iedzīvotāju pozīcija daudzos jautājumos komisijai vēl būs jāskata sīkāk. Diemžēl daudzi lasītāji no sūtījuši neatšifrējami parakstītus iesniegumus, nenorādot savu adresi vai darba vietu.

Līdz vakardienas nogalei redakcijā saņemto vēstuļu skaits — 8329. Vērā ņemamo parakstu skaitu noteiks minētā komisija. Šodien vēl iespējams izsūtīt vēstules tiem, kuri atlikuši sava viedokļa izteikšanu līdz pēdējam brīdim (pasta zīmogs — 25. augusts).