Ieiet

Partneri Komanda Par mums Kontakti Ziedojumi
 
janvāris februāris marts aprīlis maijs jūnijs jūlijs augusts septembris oktobris novembris decembris
Helsinki-86
VAK
LNNK
LTF
PSRS tautas deputāti
LR Augstākās Padomes deputāti

Izmaiņas

No Barikadopēdija

501352

Pievienoti 233 baiti, 2012. gada 15. maijs, plkst. 10.48
Set original images
|Source file=paja1988n021_002_01
}}
{{Source image|articles/501/352/501352.jpg}}{{Written by|Latvijas PSR Ministru Padome}}{{About topic|Latvijas Nacionālā bibliotēka - V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka}}{{About domain|Kultūra un māksla}}{{About organization|Latvijas PSR Ministru Padome}}
{{About place|Rīga}}
{{About event|E1988020500}}
{{About year|1988}}
Republikas Ministru Padomes Prezidijs izskatīja jautājumu par Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēku. Tika atzīmēts, ka bibliotēkas materiāli tehniskā bāze neatbilst mūsdienu prasībām. Nepietiek telpu lasītāju apkalpošanai un grāmatu fondu glabāšanai. Bibliotēkas galvenajās ēkās daudzus gadus nav noticis kapitālremonts. Nepieļaujami gausi un nekvalitatīvi tiek veikti darbi, kas saistīti ar bibliotēkai papildus piešķirto telpu nodošanu. Tā kā savlaicīgi nav veikti vajadzīgie pasākumi, daļa grāmatu fondu ir kritiskā stāvoklī. Tas saistīts ar republikas Kultūras ministrijas nepieļaujamo kūtrumu un neapmierinošo organizatorisko darbu bibliotēkas materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanā.
© 2012 Barikadopēdijas fonds. Idejas un nosaukuma autors - Andrejs Cīrulis. Citēšanas gadījumos atsauce uz Barikadopēdiju ir obligāta.
Publicēto materiālu autortiesības pieder to autoriem.