Svetlana Šamoņina. Runa LTF 1. kongresā

No Barikadopēdija


Dārgie draugi, dāmas un kungi! Lūdzu piedodiet, bet es runāšu krieviski. Pati esmu latviete. Mans tēvs bija latvietis, un tā ir likteņa ironija, ka migrācijas rezultātā esmu kļuvusi par upuri.

Daudzu gadu gaitā Latvijas PSR valdības nacionālā un demogrāfiskā politika likumsakarīgo noveda tikai pie negatīvām sekām. Birokrātiskie pasākumi formāli it kā tikuši virzīti uz Latvijas iedzīvotāju dabiskā pieauguma stimulēšanu, taču praksē tie veicinājuši stabilu vietējo iedzīvotāju — latviešu — izmiršanas procesu. Raksturīgs birokrātiskās liekulības paraugs ir 1987. gada 4. augusta lēmums Nr.262 — «Par demogrāfiskās situācijas uzlabošanas pasākumiem Latvijas PSR».

Daudzbērnu mātes, iepazinušās ar šo lēmumu, nonākušas pie secinājuma, ka šis liekulīgais dokuments ir jāatceļ un ir jāizstrādā jauns lēmums, un tā izstrādāšanā obligāti jāpiedalās daudzbērnu māšu biedrībai un citām šajā jautājumā ieinteresētām pusēm.

Pārbaudes rezultātā esam konstatējuši, ka vairums Latvijas daudzbērnu māšu un viņu bērnu dzīvo drausmīgos apstākļos. Mēs uzskatām, ka šādi bērnu uzturēšanas apstākļi ir noziegums pret cilvēcību. Spriediet paši, vai tas ir normāli, ka daudzbērnu ģimenes mitinās dzīvokļos, kas ir noņemti no dzīvojamā fonda uzskaites, neapkurināmos bēniņos, pārapdzīvotos komunālos dzīvokļos.

Īpašu satraukumu rada daudzbērnu ģimeņu materiālais stāvoklis. Līdz šim vairumam daudzbērnu ģimeņu dzīves līmenis ir ievērojami zemāks par republikā noteikto nabadzības līmeni: daudzi bērni ir spiesti gulēt uz grīdas, tāpēc, ka vecākiem trūkst līdzekļu guļampiederumu iegādei. Tāpat viņi ir spiesti ēst subproduktus par 36 kap. kilogramā.

Šobrīd, kad visu Latvijas iedzīvotāju veselība praktiski ir iedragāta, bērnu veselības stāvoklis satrauc īpaši. Un tiešām, mūsu bērni nevar būt veseli, ja visapkārt viss, ieskaitot barību, ir saindēts. Cilvēks un daba ir saistīti. Tāpēc mēs aicinām Latvijas Tautas fronti palīdzēt apturēt dabas postīšanas procesu un līdz ar to saglabāt mūsu bērnu veselību. Šobrīd, kad republikas ekoloģiskā, demogrāfiskā un ekonomiskā situācija ir sasniegusi to robežu, kuru pārkāpjot, Latvija ļoti ātri var pārvērsties mirušajā zonā, mēs aicinām visus iestāties Latvijas Tautas frontē un aktīvi tajā darboties. (Aplausi.)

Ļoti daudzi šeit runāja par pārbūves ienaidnieku, birokrātu viltību, piedēvējot tiem spēku, alkatību un izveicību. Jā, šiem argumentiem nevar nepiekrist. Bet vēl kaitīgāk ir pieļaut domu, ka šie spēki aktīvi nepiedalās Tautas frontes darbā. Visas problēmu risinājuma metodes, nerealizējot Latvijas PSR Konstitūcijas 69. pantu, — tā arī ir rīcība, tas ir svarīgākais tumšo spēku uzdevums — apdzēst tautas masu enerģiju, iesakot līdzekļus, kas šo problēmu risināšanai ir nederīgi.

Es aicinu visus, kam dārga Māte Latvija, kam nav vienalga, vai latviešu tauta izdzīvos vai nē, kas dzird mūsu Latvijas zemes vaidus, — realizēt Latvijas PSR Konstitūcijas 69. pantu. Tas ir mūsu kopīgais ceļš, lai glābtu mūsu tautu. (Aplausi.)